MyOSH Lapor@ COSHaW

  MyOSH Lapor secara atas talian ini dibangunkan oleh Pusat Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan (COSHaW) ,UiTM Selangor

  1. Sila isi laporan ini, jika berkaitan.
  2. Anda perlu mengisi laporan ini dengan jujur dan ikhlas.
  3. Keterangan yang diberikan akan membantu Pejabat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan,UiTM Selangor mengambil langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku di masa hadapan.
  4. Laporan yang telah siap diisi akan terus dikemukakan kepada Ketua, Pejabat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan,UiTM Selangor
  5. Maklumbalas aduan ini dalam tempoh 7 hari waktu bekerja

  SCAN HEREor click below

  Image

  Pusat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 7 223 / 224
  Fax: +603-3258 4019