Pusat Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Kesejahteraan
    Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
    Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
    Selangor, Malaysia.

    Tel: +603-3258 7 223 / 224
    Fax: +603-3258 4019