Meeting Calendar @UCS 2024

Jawatankuasa Eksekutif Negeri UiTM Cawangan Selangor

Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA EKSEKUTIF NEGERI (JKEN)

JANUARI

10/01/2024

17/01/2024

 • Minggu ketiga
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Januari/April/Julai dan Oktober: Kehadiran penuh ahli JKEN.

FEBRUARI

14/02/2024

21/02/2024

MAC

13/03/2024

20/03/2024

APRIL

10/04/2024

17/04/2024

MEI

15/05/2024

23/05/2024

JUN

19/06/2024

26/06/2024

JULAI

17/07/2024

24/07/2024

OGOS

14/08/2024

21/08/2024

SEPTEMBER

11/09/2024

18/09/2024

OKTOBER

16/10/2024

23/10/2024

NOVEMBER

13/11/2024

20/11/2024

DISEMBER

12/12/2024

18/12/2024

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi (P&I)

Jawatankuasa Penyelidikan Negeri (JPN) UCS

 

PERKARA

 

BULAN

 

TARIKH MESYUARAT

 

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELIDIKAN NEGERI (JPN)

FEBRUARI

27/02/2024

 • Kekerapan enam (6) kali setahun
 • Masa mesyuarat jam 2.30 petang
 • Mesyuarat Pra diadakan satu (1) minggu sebelum mesyuarat
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat

APRIL

23/04/2024

JUN

25/06/2024

OGOS

13/08/2024

OKTOBER

22/10/2024

DISEMBER

10/12/2024

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Jawatankuasa Pengurusan Pelajar Negeri (JPPN)

 PERKARA

 BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

 TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN PELAJAR NEGERI

FEBRUARI

20/02/2024

27/02/2024

 • Kekerapan dua (2) kali setahun / Permohonan perlu dikemukakan kepada urusetia 7 hari sebelum mesyuarat

OGOS

13/08/2024

19/08/2024

Jawatankuasa Tabung Amanah Hal Ehwal Pelajar

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH HAL EHWAL PELAJAR

JANUARI

01/2024

16/01/2024

 • Kekerapan sebulan (1) sekali / Kertas kerja perlu dikemukakan kepada urusetia 7 hari sebelum mesyuarat

FEBRUARI

02/2024

20/02/2024

MAC

03/2024

19/03/2024

APRIL

04/2024

23/04/2024

MEI

05/2024

21/05/2024

JUN

06/2024

19/06/2024

JULAI

07/2024

17/07/2024

OGOS

08/2024

20/08/2024

SEPTEMBER

09/2024

18/09/2024

OKTOBER

10/2024

22/10/2024

NOVEMBER

11/2024

19/11/2024

DISEMBER

12/2024

17/12/2024

Jawatankuasa Pengurangan/Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT PENGURANGAN/
PENGECUALIAN YURAN PENGAJIAN PELAJAR

MAC

11/03/2024

18/03/2024

 • Kekerapan dua (2) kali setahun

OKTOBER

21/10/2024

28/10/2024

Bahagian iCARE

Jawatankuasa Jaringan Negeri (JKN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA JARINGAN NEGERI (JKN)

MAC

05/03/2024

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) kali setahun

JULAI

19/07/2024

Jawatankuasa Ruang Niaga Negeri (JKRN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA RUANG NIAGA NEGERI (JKRN)

FEBRUARI

15/02/2024

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) bulan sekali

APRIL

18/04/2024

JUN

13/06/2024

OGOS

15/08/2024

OKTOBER

17/10/2024

DISEMBER

12/12/2024

Jawatankuasa Kompleks At-Tijarah

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA JARINGAN NEGERI (JKN)

MEI

08/05/2024

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) kali setahun

NOVEMBER

07/11/2024

Bahagian Pentadbiran Sumber Manusia (BPSM)

Jawatankuasa Sumber Manusia Negeri (JKSMN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA NEGERI (JKSMN)

JANUARI

18/01/2024

 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Kekerapan enam (6) kali setahun

MAC

14/03/2024

MEI

16/05/2024

JULAI

17/07/2024

SEPTEMBER

25/09/2024

NOVEMBER

14/11/2024

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM)

JANUARI

18/01/2024

 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Permohonan penganjuran kursus melibatkan staf pelbagai PTJ perlu dikemukakan dua (2) bulan dari tarikh kursus.
 • Permohonan anjur atau hadir kursus melibatkan kelulusan ILD, untuk luar negara enam (6) bulan dari tarikh kursus dan dalam negara tiga (3) bulan dari tarikh kursus.

FEBRUARI

14/02/2024

MAC

14/03/2024

APRIL

17/04/2024

MEI

16/05/2024

JUN

12/06/2024

JULAI

17/07/2024

OGOS

14/08/2024

SEPTEMBER

25/09/2024

OKTOBER

16/10/2024

NOVEMBER

14/11/2024

DISEMBER

12/12/2024

Jawatankuasa Tabung Amanah Am UCS

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH AM UCS

JANUARI

11/01/2024

18/01/2024

 • Minggu ketiga
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Mesyuarat dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diterima.

FEBRUARI

15/02/2024

21/02/2024

MAC

14/03/2024

20/03/2024

APRIL

11/04/2024

17/04/2024

MEI

16/05/2024

24/05/2024

JUN

19/06/2024

27/06/2024

JULAI

18/07/2024

24/07/2024

OGOS

15/08/2024

21/08/2024

SEPTEMBER

12/09/2024

18/09/2024

OKTOBER

17/10/2024

23/10/2024

NOVEMBER

14/11/2024

21/11/2024

DISEMBER

12/12/2024

19/12/2024

Jawatankuasa Pemilik Risiko

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PEMILIK RISIKO

FEBRUARI

28/02/2024

 • Kekerapan tiga (3) kali setahun

JUN

27/06/2024

OKTOBER

16/10/2024

Pejabat Bendahari

Jawatankuasa Sebutharga Rasmi

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUTHARGA RASMI

JANUARI

09/01/2024

23/01/2024

 • Kertas kerja dihantar kepada urusetia 14 hari sebelum tarikh mesyuarat
 • Pekeliling Bil. 8 Tahun 2009: Garis panduan Proses Pelawaan dan Penilaian Sebut Harga Rasmi / Tender

FEBRUARI

08/02/2024

22/02/2024

MAC

07/03/2024

21/03/2024

APRIL

08/04/2024

25/04/2024

MEI

07/05/2024

21/05/2024

JUN

06/06/2024

20/06/2024

JULAI

11/07/2024

25/07/2024

OGOS

08/08/2024

22/08/2024

SEPTEMBER

12/09/2024

26/09/2024

OKTOBER

10/10/2024

24/10/2024

NOVEMBER

07/11/2024

21/11/2024

DISEMBER

05/12/2024

19/12/2024

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Negeri (JPKA)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA  PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN NEGERI (JPKA UCS)

JANUARI

Tidak berkenaan

 

 • Kekerapan empat (4) kali setahun
 • Permohonan perlu dikemukakan kepada Urus Setia 7 hari sebelum mesyuarat

FEBRUARI

07/02/2024

MAC

 

APRIL

 

MEI

09/05/2024

JUN

 

JULAI

 

OGOS

08/08/2024

SEPTEMBER

 

OKTOBER

 

NOVEMBER

07/11/2024

DISEMBER

 

Jawatankuasa Pelupusan Aset Alih Negeri (JPAA)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH NEGERI (JPAA UCS)

FEBRUARI

31/01/2024

07/02/2024

 • Kekerapan empat (4) kali setahun
 • Permohonan perlu dikemukakan kepada Urus Setia 7 hari sebelum mesyuarat

MEI

02/05/2024

09/05/2024

OGOS

01/08/2024

08/08/2024

NOVEMBER

31/10/2024

07/11/2024

Pejabat Pengurusan Fasiliti

Jawatankuasa Teknikal Pelan Induk Negeri (JTPIN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL PELAN INDUK NEGERI (JTPIN)

JANUARI

11/01/2024

18/01/2024

 • Kertas kerja dihantar (1) minggu sebelum Tarikh mesyuarat
 • Kekerapan mesyuarat berdasarkan permohonan semasa

FEBRUARI

08/02/2024

15/02/2024

MAC

07/03/2024

14/03/2024

APRIL

05/04/2024

18/04/2024

MEI

09/05/2024

16/05/2024

JUN

06/06/2024

13/06/2024

JULAI

11/07/2024

18/07/2024

OGOS

08/08/2024

15/08/2024

SEPTEMBER

12/09/2024

19/09/2024

OKTOBER

10/10/2024

17/10/2024

NOVEMBER

07/11/2024

14/11/2024

DISEMBER

12/12/2024

19/12/2024

Jawatankuasa Pembangunan Dan Pengurusan Fasiliti Negeri (JPPFN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI NEGERI (JPPFN)

JANUARI

11/01/2024

17/01/2024

 • Kertas kerja dihantar (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada arahan Pengerusi JPPFN

FEBRUARI

08/02/2024

14/02/2024

MAC

07/03/2024

13/03/2024

APRIL

05/04/2024

19/04/2024

MEI

09/05/2024

15/05/2024

JUN

06/06/2024

12/06/2024

JULAI

11/07/2024

19/07/2024

OGOS

08/08/2024

14/08/2024

SEPTEMBER

12/09/2024

20/09/2024

OKTOBER

10/10/2024

18/10/2024

NOVEMBER

07/11/2024

13/11/2024

DISEMBER

12/12/2024

20/12/2024

Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan UCS (JKKPUCS)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UCS(JKKPUCS)

MAC

27/02/2024

05/03/2024

*Minggu pertama bulan Mac (Hari Selasa)

JUN

28/05/2024

04/06/2024

*Minggu pertama bulan Jun (Hari Selasa)

SEPTEMBER

27/08/2024

03/09/2024

*Minggu pertama bulan September (Hari Selasa)

DISEMBER

26/11/2024

03/12/2024

*Minggu pertama bulan Disember (Hari Selasa)

Jawatankuasa Pengesahan Bayaran Dan Tuntutan (PFI) Negeri (JPBTN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGESAHAN BAYARAN DAN TUNTUTAN (PFI) NEGERI (JPBTN)

JANUARI

22/01/2024

 • Kekerapan mesyuarat sebulan sekali

FEBRUARI

22/02/2024

MAC

25/03/2024

APRIL

25/04/2024

MEI

20/05/2024

JUN

24/06/2024

JULAI

25/07/2024

OGOS

22/08/2024

SEPTEMBER

24/09/2024

OKTOBER

24/10/2024

NOVEMBER

25/11/2024

DISEMBER

16/12/2024

Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN UTILITI NEGERI (JPUN)

JANUARI

30/01/2024

 • Kekerapan mesyuarat empat(4) kali setahun - minggu ke 4

APRIL

30/04/2024

JULAI

30/07/2024

OKTOBER

29/10/2024

Bahagian Infostruktur

Jawatankuasa Penilaian Projek & Teknikal ICT Dan Elektrikal (JITEN)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK & TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRIKAL (JITEN)

JANUARI

03/01/2024

10/01/2024

 • Kekerapan mesyuarat sebulan sekali.

FEBRUARI

31/02/2024

07/02/2024

MAC

28/03/2024

06/03/2024

APRIL

27/04/2024

03/04/2024

MEI

01/05/2024

08/05/2024

JUN

29/05/2024

05/06/2024

JULAI

03/07/2024

10/07/2024

OGOS

31/08/2024

07/08/2024

SEPTEMBER

28/08/2024

11/09/2024

OKTOBER

02/10/2024

09/10/2024

NOVEMBER

30/11/2024

06/11/2024

DISEMBER

27/11/2024

04/12/2024

PTAR

Jawatankuasa Pemilihan Vendor Bagi Buku Dan Majalah 2023

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PEMILIHAN VENDOR BAGI BUKU DAN MAJALAH 2024

JANUARI

17/01/2024

22/01/2024

 • Kekerapan mesyuarat satu (1) kali sebulan

FEBRUARI

14/02/2024

19/02/2024

MAC

18/03/2024

21/03/2024

APRIL

17/04/2024

22/04/2024

MEI

15/05/2024

20/05/2024

JUN

14/06/2024

20/06/2024

JULAI

15/07/2024

18/07/2024

OGOS

19/08/2024

22/08/2024

SEPTEMBER

13/09/2024

19/09/2024

OKTOBER

16/10/2024

21/10/2024

Jawatankuasa Perolehan Bahan Rujukan Universiti (JPBRU) 2024

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PEROLEHAN BAHAN RUJUKAN UNIVERSITI (JPBRU) 2024

JANUARI

17/01/2024

22/01/2024

 • Kekerapan mesyuarat satu (1) kali sebulan

FEBRUARI

14/02/2024

19/02/2024

MAC

18/03/2024

21/03/2024

APRIL

17/04/2024

22/04/2024

MEI

15/05/2024

20/05/2024

JUN

14/06/2024

20/06/2024

JULAI

15/07/2024

18/07/2024

OGOS

19/08/2024

23/08/2024

SEPTEMBER

13/09/2024

19/09/2024

OKTOBER

16/10/2024

21/10/2024

UHEI

Jawatankuasa Tabung Amanah Pusat Islam (TAPI)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH PUSAT ISLAM (TAPI)

JANUARI

07/03/2024

 • Selasa Minggu Kedua
 • Kekerapan 3 (Tiga) kali setahun

MEI

06/06/2024

SEPTEMBER

07/11/2024

Jawatankuasa Tabung Kasih (T.KASIH)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG KASIH (T.KASIH)

JANUARI

07/03/2024

 • Selasa Minggu Kedua
 • Kekerapan 3 (Tiga) kali setahun

MEI

06/06/2024

SEPTEMBER

07/11/2024

Jawatankuasa Pembinaan Masjid Puncak Alam (MASJID)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JK PEMBINAAN MASJID PUNCAK ALAM (MASJID)

FEBRUARI

29/02/2024

 • Kekerapan 3 (Tiga) kali setahun

JUN

06/06/2024

NOVEMBER

27/11/2024

Polis Bantuan

Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri (JOBN)

 

PERKARA

 

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

 

TARIKH MESYUARAT

 

CATATAN

JAWATANKUASA OPERASI BENCANA NEGERI (JOBN)

OGOS

13/08/2024

20/08/2024

 • Minggu kedua
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Tidak termasuk mesyuarat JOBN Khas yang akan diadakan pada masa yang perlu
 • Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada arahan Pengerusi Mesyuarat (Rektor UCS)

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000