PEJABAT BENDAHARI

PENGENALAN

Secara umumnya, Pejabat Bendahari Kampus Puncak Alam diketuai oleh Ketua Timbalan Bendahari. Pejabat Bendahari ini terdiri daripada lima bahagian utama iaitu: 

 • Bahagian Belanjawan, Korporat dan Pengurusan Kewangan Pelajar
 • Bahagian Pengurusan Akaun & Kumpulanwang Penyelidikan
 • Bahagian Pengurusan Bayaran 
 • Bahagian Pengurusan Perolehan 
 • Bahagian Pengurusan Harta

Pejabat Bendahari mempunyai 34 orang kakitangan yang terdiri daripada 5 orang pegawai gred pengurusan dan profesional dan 29 orang pegawai pelaksana.

FUNGSI

BAHAGIAN BELANJAWAN, KORPORAT DAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR 

 • Merancang, Menyedia, Mengagih Dan Mengawal Sumber-sumber Kewangan Dengan Cekap Dan Teratur Selaras Dengan Arahan Perbendaharaan Dan Peraturan Kewangan.
 • Menentukan Pengurusan Perbelanjaan Mengurus Universiti Dikendalikan Dengan Optimum Dan Efektif Mengikut Perancangan Aktiviti Yang Ditetapkan.
 • Mengurus Dan Memantau Semua Aktiviti Pengurusan Terimaan / Hasil Dan Pelaburan 
 • Mengurus Hal Ehwal Kewangan Berkaitan Pelajar 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN & KUMPULANWANG PENYELIDIKAN

 • Menyediakan Laporan Kewangan Yang Lengkap Dan Memastikan Maklumat Kewangan Dan Perakaunan UiTM Direkod Dengan Betul Dan Sistematik Mengikut Peraturan Yang Berkuatkuasa
 • Menyelaraskan Pertanyaan Dan Teguran Pihak Audit Ke Atas Sistem Pengurusan Kewangan
 • Menguruskan Kewangan Geran Penyelidikan

BAHAGIAN PENGURUSAN BAYARAN 

 • Menguruskan Proses Bayaran Yang Melibatkan Bayaran Pelbagai, Gaji, Elaun Lebih Masa, Perubatan Staf Dan Pelajar, Tuntutan Dan Pendahuluan

BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN

 • Mengumpul dan Menyelaras Perancangan Perolehan Bagi Keseluruhan PTJ
 • Moderator FINeProcurementPLUS (EP)
 • Menguruskan Panggilan Sebut Harga (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
 • Menguruskan Proses Perolehan (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
 • Menguruskan Pembelian Terus (Bekalan, Perkhidmatan Dan Kerja)
 • Proses Pengeluaran Pesanan Jabatan
 • Pentadbiran Kontrak Dan Pemantauan Dan Penguatkuasaan 

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA 

 • Bertanggungjawab Dalam Pengurusan Aset Universiti (Perekodan, Penandaan, Verifikasi, Pelupusan Dan Kehilangan)

Carta Organisasi

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Carta Fungsi

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan Pejabat Bendahari Kampus Cawangan

1.Menguruskan belanjawan universiti seperti berikut:
a) Menyediakan Anggaran Belanjawan Mengurus Tahunan UiTM Kampus Negeri / Cawangan yang lengkap mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.
b) Menyediakan Agihan Peruntukan Tahunan mengikut jadual dan tarikh yang ditetapkan oleh Pejabat Bendahari UiTM Kampus Induk.

2. Mengeluarkan 90% Pesanan Tempatan untuk permohonan perolehan melalui :
a) Tender / Sebut Harga Rasmi / Rundingan Terus dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan perolehan dalam FAIS
b) Pembelian Terus / Kontrak Pusat dalam tempoh lima hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan belian diluluskan dalam FAIS.

3. Menjelaskan 80% pembayaran dalam tempoh tujuh hari dari tarikh terima dokumen lengkap.

4. Menyampaikan e-tiket kapal terbang melalui e-mel selewat-lewatnya satu hari sebelum tarikh penerbangan bagi tempahan yang diterima tidak lewat dari tujuh hari bekerja sebelum tarikh penerbangan.

5. Mengeluarkan barang stor dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

6. Mengangkut barang lupus yang telah diluluskan secara kaedah musnah dan jualan sisa dalam tempoh tujuh hari bekerja dari tarikh pengesahan pengangkutan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ).

7. Mengemukakan penyata kewangan yang muktamad bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun kepada Pengarah Jabatan Audit Negara, Cawangan Negeri sebelum atau pada 30 April tahun berikutnya.


Dikemaskini pada : 17 Ogos 2020

EVENT

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

NEWS

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

MUAT TURUN

Iklan Sebut Harga
Alamat :

Pejabat Bendahari, Aras 2, Bangunan FF1,
UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam,
42300 Bandar Puncak Alam, Selangor

Email : pejbendaharikpa@uitm.edu.my  

No. Telefon : 03-3258 4211

BENDAHARI
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Noor Alzura Binti Alang Idris Ketua Timbalan Bendahari  603 3258 4005 603 3258 4124
Mohammad Rahimi Bin Aziz Timbalan Bendahari 603 3258 4009
Shree Rozeanne Binti Sulaiman Setiausaha Pejabat Kanan  603 3258 4226

PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA
Siti Idayu Binti Kasirun Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4213  
Khairrul Nizam Bin Shaharuddin Pembantu Am Pejabat 603 3258 4220  

BAHAGIAN BELANJAWAN, KEWANGAN KORPORAT & KEWANGAN PELAJAR
Nur Adilla Binti Kassim Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4278  
Raslah Binti Mohamad @ Khamin Penolong Akauntan 603 3258 4207  
Nur Aqilah Binti Muhammad Noh Penolong Akauntan 603 3258 4224  
Nurzaiimatulamira Binti Bahtiar Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4211  
Aina Syahirah Binti Mohd Fadzil Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4211  
Nurul Farhana Binti Mohd Zain Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 7749  

BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN & PENYELIDIKAN 
Norhazlinda Binti Tukiran Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4036  
Siti Idayu Binti Kasirun Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4213  
Nur Wahiedah Binti Abdullah Penolong Akauntan 603 3258 4209  
Mohd Fadli Bin Idris Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 7810  
Arnida Binti Zolkepli Pembantu Tadbir Kewangan  603 3258 4227  

BAHAGIAN PENGURUSAN BAYARAN STAF DAN PEMBEKAL
Nor Hafiza Binti Che Mahadzir Penolong Bendahari  603 3258 4223  
Fariza Binti Ismail Penolong Akauntan Tertinggi 603 3258 4279  
Fazila Binti Sahpri Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4212  
Norhafizah Binti Abdullah  Penolong Akauntan 603 3258 4218  
KOSONG   603 3258 4225  
Sarinah Binti Salahan Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4210  
Norlina Binti Romli Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4230  
Zaidah Binti Noruddin Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 7821  

BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN
Mohd Johari Bin Suratmun Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4008  
Suzana Binti Abd. Hamid Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4221  
Siti Mastura Binti Aziz Penolong Akauntan 603 3258 4219  
Mohamad Nadzree Bin Othman  Penolong Akauntan 603 3258 4276  
Zarinah Binti Ismail  Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4228  
Nor Azlinda Binti Sabri Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4229  
KOSONG   603 3258 4217  

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA
Mohd Johari Bin Suratmun Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4008  
Mohd Hafiz Bin Misbah Penolong Akauntan 603 3258 4215  
Iberahim Bin Hambali Kerani Tertinggi 603 3258 4208  
Ahmad Mustapha Bin A.Wahab Kerani Kanan  603 3258 4208  
Aziziiadilla Bin Mohamed Isa Kerani Kanan  603 3258 7823  
Mohamad Azraini Bin Yusof Kerani Kanan  603 3258 7822  
Ghazali Bin Mohamad Hosmidar Kerani Kanan 603 3258 7824  

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000