BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

LATAR BELAKANG

PENGENALAN

Bahagian Hal Ehwal Pelajar, UiTM Cawangan Selangor merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan menyediakan kemudahan seperti penginapan, sukan dan kebajikan pelajar. Dalam masa yang sama, ianya berfungsi dalam membangunkan potensi diri pelajar supaya menjadi insan yang sepadu dengan unsur-unsur rohani, jasmani, emosi dan intelek seperti di garis oleh Falsafah negara. Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor diketuai oleh Timbalan Rektor (HEP) dan dibantu oleh kakitangan yang terdiri daripada Pegawai Pengurusan dan Profesional, Staf Sokongan I dan II (Kumpulan Pelaksana).

Terdapat 7 unit di Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang menawarkan berbagai-bagai perkhidmatan kepada pelajar-pelajar UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam & Puncak Perdana. Unit-unit tersebut ialah :-

 • Unit Pentadbiran Am
 • Unit Pengurusan Kolej dan Unit NR
 • Unit Kesihatan
 • Unit Sukan
 • Unit Kerjaya & Kaunseling
 • Unit Kokurikulum
 • Unit Kebudayaan

OBJEKTIF

Merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah (value added) bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik.
Memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa, ceria dan selamat.

FUNGSI UTAMA

FUNGSI HEP

1. Menyelaraskan perhubungan pelajar-pelajar dengan pengurusan UiTM, Institusi-institusi Pengajian Tinggi dan pertubuhan-pertubuhan luar.
2. Menyelaraskan semua kegiatan pelajar sama ada yang dijalankan di dalam atau di luar UiTM.
3. Menyediakan kemudahan penempatan dan makanan kepada pelajar-pelajar yang tinggal di kolej-kolej kediaman.
4. Menyediakan kemudahan perkhidmatan perubatan kepada pelajar
5. Menyediakan kemudahan riadah di dalam kampus.
6. Menyelaras bantuan kewangan dan lain-lain kemudahan yang berkaitan dengan pelajar.
7. Menjaga ketenteraman dalam kampus melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan Undang-Undang Malaysia Akta 174 Institusi-institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976.

CARTA FUNGSI

Image

PIAGAM PELANGGAN JABATAN/PEJABAT

Kami warga Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Selangor beriltizam akan:-


 1. Memberi perkhidmatan dan layanan yang mesra, cepat dan berhemah.
 2. Melahirkan pelajar yang berdaya saing, berketrampilan, berdisiplin, beriman dan berperibadi mulia melalui program program pembangunan pelajar dan kepimpinan.
 3. Menyediakan kemudahan yang sesuai dari segi penginapan, kesihatan, kemudahan asas dan sokongan kepada semua pelajar.
 4. Memberi perkhidmatan sokongan yang bermutu bagi membantu pelajar mencapai keputusan yang cemerlang dalam kurikulum dan ko-kurikulum.
 5. Bertanggungjawab terhadap hal ehwal kebajikan pelajar dengan menguruskan biasiswa, pinjaman pelajaran dan tabung tabung kebajikan.
 6. Memastikan semua permohonan diproses dan diluluskan dalam tempoh satu minggu hingga satu bulan dari tarikh permohonan.
 7. Sebagai penghubung dan perantara yang berkesan antara pelajar dengan agensi atau badan luar.
 8. Memberi peluang yang sama kepada semua pelajar untuk mengembangkan bakat dan kebolehan dalam semua bidang.
 9. Mengurus dan menyelesaikan segala masalah pelajar dengan adil, bijaksana dan segera.
 10. Responsif dan peka kepada tuntutan/aduan/cadangan pelajar.
BIL NAMA PROGRAM TARIKH PROGRAM UNIT/PERSATUAN
OKTOBER 2022
1 Perjumpaan Bersama Pengetua Angsana/Casuarina 19 Oktober 2022 Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPK) Angsana
2 Malam Suai Kenal Dahlia 11 - 14 Oktober 2022 Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (JPK) Dahlia
3 Volunteering Dragon 16 Oktober 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
4 Dahlia Defence 29 Oktober 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
5 Dahlia's Women Empowerment Program 2022 29 - 30 Oktober 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
6 Kem Pemantapan Komander Kesatria 2022 22-23 Oktober 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
7 Kursus Penyegaran Training Of Trainers (TOT) Patriorisme 29 Oktober 2022 Unit Kokurikulum
8 Kursus Induksi Jurulatih Sambilan Kokurikulum 2022 8 Oktober 2022 Unit Kokurikulum
9 Malam Sambutan Pelajar Baru (SAMPEL) 22 Oktober 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
10 Dahlia Prihatin Komuniti 21 - 23 Oktober 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
11 Electronic World Of Wisdom (e-WOW) 24 Oktober 2022 - 27 Januari 2023 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
12 Qiamullail 13, 20, & 27 Oktober 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
13 Semanis Sungkai 10 Oktober - 28 November 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
NOVEMBER 2022
1 Dahlia Level Up 9 - 11 November 2022 Jawtankuasa Perwakilan Kolej Dahlia
2 Dahlia Islamic Week 14 - 16 November 2022 Jawtankuasa Perwakilan Kolej Dahlia
3 Naga Masuk Gua 5 - 6 November 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
4 Dahlia's Women Empowerment Program 2022 5 - 6 November 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
5 Kursus Penyegaran Training Of Trainers (TOT) Patriorisme 12 November 2022 Unit Kokurikulum
6 3D : "Dahlia Digital Designers" 2.0 3,10,11 November 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
7 Pemantapan Organisasi 5 & 6 November 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
8 Pengambilan Ahli Baru 1-3 November 2022 Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia (PSSCM)
9 Riadah Dhuha 19 November 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
10 Qiamullail 3,10 & 17 November 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
DISEMBER 2022
1 Dahlia Fun Fiesta 17 - 18 Disember 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
2 Glow Run Dahlia 10 Disember 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
3 Liga Futsal Dahlia 17 Disember 2022 Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Dahlia
4 Program Kem Kesatria Puncak Alam Siri 1/2022 3 - 4 Disember 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
5 Program Kem Kesatria Alam Bina 2022 17 - 18 Disember 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
6 Qiamullail 1,8,15 & 22 Disember 2022 Persatuan Mahasiswa Hadhari (PMH)
7 Program Kem Kesatria Puncak Perdana Siri 1/2022 24 - 25 Disember 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)
8 Program Kem Kesatria Puncak Alam Siri 2/2022 10 - 11 Disember 2022 Majlis Perwakilan Komander Kesatria (MPKK)

BERITA

Google Site BHEP UCS

Pautan Google Site

Klik Pautan
Borang-Borang Muat Turun

1

Borang Elaun Latihan Amali - JPA PDF Download ]

2

Borang Pembatalan Perjanjian PTPTN dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan - PTPTN PDF Download ]

3

Borang Penangguhan Bayaran Yuran PDF Download ]

4

Borang Permohonan Kenaikan Jumlah Pembiayaan Pendidikan - PTPTN PDF Download ]

5

Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan - PTPTN PDF Download ]

6

Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik - PTPTN PDF Download ]

7

Borang Permohonan Pengurangan Pengecualian Yuran PDF Download ]

8

Borang Permohonan Pinjaman Bantuan Tabung Kebajikan Pelajar PDF Download ]

9

Borang Permohonan Tabung Kecemasan PDF Download ]

10

Borang Perubahan Maklumat Pelajar - PTPTN PDF Download ]

11

Borang Tuntutan Bayaran Elaun Khas Pelajar OKU IPT PDF Download ]

12

Borang Tuntutan Elaun Tambang Penerbangan - JPA PDF Download ]

13

Tuntutan Elaun Tesis Pelajar Ijazah Pertama IPT Dalam_Negeri_- JPA PDF Download ]

Alamat
Email : @uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-3258 


HAL EHWAL PELAJAR
NAMA JAWATAN NO. TELEFON E-MEL
Prof. Madya Dr. Badrul Isa Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) 603 3258 4002 badru010@uitm.edu.my
Mohd Faridz Riza Ash bin Ridzwan Ash Penolong Pendaftar Kanan 603 3258 4013 faridz_riza@uitm.edu.my
Raja Noor Aizura binti Raja Mamat Pegawai Eksekutif Kanan 603 3258 7789 aizura@uitm.edu.my
Sharizan bin Zulkepli Pegawai Eksekutif 603 3258 4020 sharizan@uitm.edu.my
Norhashitoh binti Md Nor Kerani Kanan 603 3258 4090 norhashitoh@uitm.edu.my
Nor Hazura binti Haron Kerani Kanan 603 3258 4172 norha250@uitm.edu.my
Mohamad Azizi bin Sulaiman Kerani Kanan 603 3258 7856 azizi_sulaiman@uitm.edu.my
Nurul Faten Atiqa binti Taslim Kerani 603 3258 4170 nurulf2873@uitm.edu.my
Mohd Shah Zailan bin Zainal Abidin Pembantu Operasi 603 3258 4061 mohdsh2823@uitm.edu.my

UNIT KEPIMPINAN PELAJAR
Mohamad Hisyam bin Ismail Ketua 603 3258 4077 hisyam_ismail@uitm.edu.my

UNIT KESIHATAN
Dr. Saliana binti Sadi Pegawai Perubatan  603 3258 4133 saliana@uitm.edu.my
Dr. Wan Rafidah Zawani binti Wan Ali Pegawai Perubatan  603 3258 4007 wanrafidah@uitm.edu.my
Dr. Wan Mohamad Izham bin Wan Ismail (Cuti Belajar) Pegawai Perubatan  603 3258 4129 wmizham@uitm.edu.my
Bilik Konsultasi 3 (Kosong) Pegawai Perubatan 603 3258 4136  
Rohana binti Jusoh Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan 603 3258 4137 rohana291@uitm.edu.my
Muhammad Shazwan bin Zulkepli Penolong Pegawai Perubatan Kanan 603 3258 4134 shazwan779@uitm.edu.my
Wan Mohamad bin Wan Hussin Penolong Pegawai Perubatan 603 3258 4128 wanmohamad@uitm.edu.my
Rahmaton Hidayah binti Hashim Jururawat Kanan 603 3258 4130 rahmatun@uitm.edu.my
Razimah binti Abdul Ghani Jururawat Kanan 603 3258 4139 razimah@uitm.edu.my
Afiza binti Sukarti Jururawat 603 3258 4138 afiza7075@uitm.edu.my
Nur Fazera binti Mohd Nordin Jururawat 603 3258 4138 fazera@uitm.edu.my
Nurul Husna binti Abdul Rahman  Jururawat 603 3258 4138 nhusnaabd@uitm.edu.my
Nurazreen binti Amil Jururawat Masyarakat Kanan 603 3258 4131 nurazsreen@uitm.edu.my
Siti Belkeszahlila binti Dahlan Jururawat Masyarakat 603 3258 4132 zahlila09@uitm.edu.my
Norhana binti Hj Yob Penolong Pegawai Farmasi Kanan 603 3258 4132 norhana@uitm.edu.my
Nadiah binti Jaafar Penolong Pegawai Farmasi 603 3258 7785 nadiahjaafar@uitm.edu.my
Muhamad Zulhelmi bin Md Shakerri Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 603 3258 7783 zulhelmims@uitm.edu.my
Suliana binti Mat Saud Kerani Kanan 603 3258 4135 suliana@uitm.edu.my
Zainatolnadiah binti Hapipi Pembantu Perawatan Kesihatan 603 3258 4131 zainatolnadiah@uitm.edu.my
Mohd Khairi bin Mohd Yusof Pemandu 603 3258 4131 mohdkh2768@uitm.edu.my
Roslan bin Mat Pemandu 603 3258 4131 roslan410@uitm.edu.my
Bilik Kecemasan   603 3258 5999  

UNIT SUKAN 
Haslah binti Hasan  Timbalan Pegawai Sukan Kanan 603 3258 4167 haslah@uitm.edu.my
Mohd Nor Aidil bin Abdul Latif Pegawai Sukan 603 3258 4176 mohdn275@uitm.edu.my
Zurinah Jasman Pegawai Sukan 603 3258 7818 zurin548@uitm.edu.my
Mohd Bakri Mat Ali Penolong Pegawai Sukan Kanan 603 3258 7819 mohdb679@uitm.edu.my
Azleen Faridah Mohd Kassim Penolong Pegawai Sukan 603 3258 4175 azleen5420@uitm.edu.my
Amir Sharifudin bin Muhamad Pembantu Sukan Kanan 603 3258 4174 amirs847@uitm.edu.my
Joney@Mohammad Hakimi bin Abdul Rahim Pembantu Sukan 603 3258 4174 joney@uitm.edu.my
Muhammad Nor Azemie bin Noor Mohmad Pembantu Sukan 603 3258 4174 azemienoor@uitm.edu.my
Nur Shazreen binti Munazli Pembantu Sukan 603 3258 4174 nurshazreen@uitm.edu.my
Muhamad Fazlee bin Rosely Pembantu Awam 603 3258 4174 muhamad1677@uitm.edu.my

UNIT KOKURIKULUM
Noorizan binti Che Rashid Penolong Pendaftar Kanan (Kokurikulum) 603 3258 4162 noorizan@uitm.edu.my
Nursyakirin binti Jantan Pegawai Eksekutif (Kokurikulum) 603 3258 4166 nursyakirin@uitm.edu.my
Wan Shahrul Nizam bin Wan Mohamed Ali Kerani Kanan (Kokurikulum) 603 3258 4165 shahrul8331@uitm.edu.my

UNIT KEBUDAYAAN
Raja Nazura binti Raja Anis Penolong Pegawai Kebudayaan 603 3258 4164 rnazura@uitm.edu.my
Abdul Hazim bin Hamzah Artis Budaya 603 32584169 hazimhamzah@uitm.edu.my

UNIT KERJAYA DAN KAUNSELING
Sulaiman bin Selamat Ketua Unit (S48) 603 3258 4084 sulaiman651@uitm.edu.my
Dyg Suzana binti Awang Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4074 dsuzana@uitm.edu.my
Azila binti Bakri Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4094 azilabakri@uitm.edu.my
Ardey bin Agimin Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4107 ardey337@uitm.edu.my
Norrazila binti Razuan Pegawai Psikologi Kanan 603 7962 2326 norrazila@uitm.edu.my
Nik Muhammad Asyraaf 'Ataullah bin Nik Adli Pegawai Psikologi 603 3258 4081 nikasyraaf@uitm.edu.my
Nur Izzati binti Shaharuddin Pegawai Psikologi 603 3258 4075 izzatisharuddin@uitm.edu.my
Syeriefa Zulaikha binti Asni Pegawai Psikologi 603 3258 4085 zulaikha143@uitm.edu.my
Amirah Zulaikha Binti Zafrul Azlan Pegawai Psikologi Klinikal 603 3258 7806 amirahzulaikha@uitm.edu.my
Mohamad Azizi bin Sulaiman Kerani Kanan 603 3258 4069 azizi_sulaiman@uitm.edu.my

KOLEJ RAFFLESIA
Prof. Madya Ts. Dr Sabaianah binti Bachok Pengetua 603 3258 4034 sabai393@uitm.edu.my
Marwati binti Abu Amar Penolong Pendaftar (Pengurusan Asrama)  603 3258 7871 marwati707@uitm.edu.my
Norpiah binti Sudin Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 4087 norpi328@uitm.edu.my
Siti Katimah binti Ramlan Penyelia Asrama 603 3258 4089 siti829@uitm.edu.my
Mohamad Adib bin Taib Pembantu Awam 603 3258 4121 adibtaib@uitm.edu.my
Fazirul Faizal bin Marwan Pembantu Operasi 603 3258 4121 fazirul025@uitm.edu.my

KOLEJ ANGSANA DAN CASUARINA  
Irwan bin Zakaria Pengetua Kolej (Kolej Angsana & Casuarina) 603 3258 5877 irwan5028@uitm.edu.my
Zaiton binti Daud Penolong Pendaftar Kanan (Kolej Angsana & Casuarina) 603 3258 4083 zaiton461@uitm.edu.my
Siti Sabariah binti Abdullah Penolong Pengurus Asrama Kanan (Kolej Angsana) 603 3258 4178 ssabariah@uitm.edu.my
Suzaimi bin Selaiman@Saliman Penolong Pengurus Asrama Kanan (Kolej Casuarina) 603 3258 4086 suzaimi68@uitm.edu.my
Rosman bin Muhiddin Penyelia Asrama Tertinggi (Kolej Angsana) 603 3258 4088 rosman104@uitm.edu.my
Muhammad Najmie bin Othman Penyelia Asrama (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 najmie@uitm.edu.my
Hazril bin Saim Pembantu Operasi (Kolej Angsana) 603 3258 4100 hazrilsaim@uitm.edu.my
Ezrin bin Abdul Razak Pembantu Operasi (Kolej Angsana) 603 3258 4100 ezrina2827@uitm.edu.my
Hazwan Bin Ab. Rahman Pembantu Operasi (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 hazwan78@uitm.edu.my
Mohammad Emyrul Mukmin bin Samsudin Pembantu Operasi (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 emyrul7521@uitm.edu.my

KOLEJ ZAMRUD BAIDURI
Prof. Madya Ts. Dr Sabaianah binti Bachok Pengetua Kolej 603 3258 6051 sabai393@uitm.edu.my
Marlina binti Ismail Pengurus Asrama Kanan 603 3258 6041 marlina667@uitm.edu.my
Nor Hazianita binti Hashim Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 6042 norha670@uitm.edu.my
Norshida binti Abd Razak Penyelia Asrama 603 3258 6044 norshidarazak@uitm.edu.my
Shamsol Bahrim bin Ismail Pembantu Operasi Kanan 603 3258 6043 fazirul025@uitm.edu.my
Norazlye binti Bahman Pembantu Operasi 603 3258 6043 norazlye@uitm.edu.my
Azziana binti Abdul Aziz Pembantu Operasi 603 3258 6043 azziana6920@uitm.edu.my

KOLEJ DAHLIA 
Dr Noor Azzah binti Said Pengetua Kolej 603-3258 7865 azzah074@uitm.edu.my
Nor Amrina Dahlan Pengurus Asrama 603 3258 7860 amrinadahlan@uitm.edu.my 
Khairi Shah bin Kamal Kumar Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 7861 khairi762@uitm.edu.my
Ruzainah binti Ab Razak Penyelia Asrama Tertinggi 603 3258 7868 ruzainah@uitm.edu.my
Noor Asmira binti Ahmad Anwal Penyelia Asrama 603 3258 7877 asmira@uitm.edu.my
Azharul bin Muhamad Johori Pembantu Operasi 603 3258 7864 azharul2856@uitm.edu.my
Ahmad Nazar bin Mohd Yusof Pembantu Operasi 603 3258 7863 naja@uitm.edu.my
Nur Hazwani binti Ab Rahman Pembantu Operasi 603 3258 7864 hazwanirahman@uitm.edu.my

UNIT PENGURUSAN NON RESIDEN
Dr Noor Azly bin Mohammed Ali Pengetua 603-3393 6561 noora568@uitm.edu.my
Wan Mohd Roslan Bin Wan Mohd Rosly Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3393 6561 roslan2510@uitm.edu.my
Ahmaz Ikhwan Bin Ahmad Penyelia Asrama Kanan 603 3393 6561 ahmaz429@uitm.edu.my

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000