PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

PENGENALAN

Pejabat Pengurusan Fasiliti UiTM Cawangan Selangor berperanan penting dalam menyediakan dan memastikan fasiliti  dalam keadaan terbaik serta kondusif  di kampus-kampus UiTM Cawangan Selangor bagi menyokong proses pembelajaran dan pengajaran serta penyelidikan. 

Pejabat Pengurusan Fasiliti UiTM Cawangan Selangor (PPF UCS) diketuai oleh seorang (1) Pengarah dan dibantu oleh seorang (1) Timbalan Pengarah. PPF UCS kini mempunyai seramai 69 orang staf yang bertugas mengikut bahagian-bahagian masing-masing. Senarai bahagian adalah seperti berikut:-
 • Bahagian Kualiti, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 • Bahagian Kontrak dan Kawalan Kos
 • Bahagian Projek dan Rekabentuk
 • Bahagian Pengurusan Tenaga
 • Bahagian Operasi PFI
 • Bahagian Operasi dan Infrastruktur
  1. Unit Operasi Bangunan dan Infra Awam
  2. Unit Operasi Mekanikal
  3. Unit Operasi Elektrikal 
  4. Unit Operasi Landskap
  5. Unit Pengurusan Aduan dan Majlis
 • Bahagian Pentadbiran

VISI

Menjadi sebuah organisasi pengurusan fasiliti bumiputera profesional sejajar dengan visi Universiti.

MISI

Mempertingkatkan pengurusan fasiliti serta mengoptimumkan penggunaan aset secara profesional melalui kaedah dan teknologi terbaik untuk menyediakan prasarana pendidikan, pembelajaran dan penyelidikan yang kondusif serta dinamik kepada Universiti

OBJEKTIF   JABATAN

i.

Memastikan 90% keputusan kajian kepuasan pelanggan pada tahap memuaskan bagi tempoh setahun.

ii.

Membuat kawalan penggunaan tenaga  tidak melebihi 25  sen setiap kaki persegi sebulan bagi tempoh setahun.

iii.

Memastikan dokumentasi kerja ubahsuai dan naiktaraf disediakan dalam tempoh EMPAT (4) bulan selepas mendapat kelulusan Jawatankuasa Pembangunan & Pengurusan Fasiliti Negeri (JPPFN) dan pengesahan peruntukan. 

iv.

Membuat kawalan supaya kos operasi tidak melebihi 70 sen setiap kaki persegi sebulan bagi tempoh setahun  

v.

Memastikan 90% aduan kerosakan diselesaikan dalam tempoh TUJUH hari bekerja bagi tempoh setahun

FUNGSI

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN OPERASI FASILTI PFI

 • Mengurus Menyelaras dan Memantau pengoperasian kampus yang dilakukan oleh pihak Konsesi mengikut keperluan operasi kampus dan keperluan Perjanjian Konsesi.
 • Menyemak, Menilai dan melapor Laporan Perkhidmatan Bulanan Konsesi secara keseluruhan untuk dibentangkan bagi tujuan pengesyoran bayaran termasuklah Mesyuarat Berkala BOFPS dan Konsesi, Mesyuarat Pra Jawatankuasa Pengesahan bayaran dan Tuntutan Negeri (JPBTN) dan Mesyuarat JPBTN.
 • Mengurus Hal-hal Pentadbiran Bahagian, Unit, Pelanggan dan Pemegang Taruh (Stakeholders) seperti Pengurusan dan pembayaran bil Utiliti kampus dan penyewaan ruang niaga dan Pemantau Ruang niaga berkaitan Pengurusan Fasiliti.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Bayaran dan Tuntutan Negeri (JPBTN).
 • Menyelaras setiap projek ubahsuai, naik taraf dan Kos Kitar Hayat.

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN OPERASI BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR

 • Mengurus penyelenggaraan bangunan  dan Infrastruktur awam secara komprehensif  
 • Mengurus penyelenggaraan sistem mekanikal secara komprehensif 
 • Mengurus penyelenggaraan sistem elektrik (HT dan LV) secara komprehensif
 • Mengurus aduan kerosakan bangunan , kawasan, sistem mekanikal & elektrikal mengikut KPI yang ditetapkan dalam objektif kualiti.
 • Mengurus penyelenggaraan kawasan luar bangunan dan landskap
 • Mengurus pelupusan sampah domestik dan sisa terjadual
 • Mengurus majlis-majlis rasmi / tidak rasmi Universiti
 • Menyelaras projek-projek baru , ubahsuai dengan bahagian-bahagian yang berkaitan
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Peralatan UCS

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENTADBIRAN 

 • Semakan dan Pengesahan PengurusanSumber Manusia PPF & ICT
 • Latihan Staf Teknikal
 • Pengurusan Penapisan Keselamatan melalui Proses Tapisan Keselamatan.
 • Pengurusan Mesyuarat Jabatan PPF 
 • Pengurusan  Sewaan Peralatan Pejabat, Pembelian, Pengawalan dan Pelupusan Inventori Jabatan
 • Pengurusan Skim Khidmat Pelajar dan Latihan Praktikal Pelajar di PPF & ICT.
 • Pengurusan hal-hal kebajikan staf PPF & ICT
 • Pengurusan Rekod PPF & ICT, Pengurusan Kenderaan Fasiliti, Pengurusan Surat Fasilti UCS
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PPF&ICT
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Haiwan Liar UCS

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN KUALITI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

 • Pengurusan kualiti dengan pematuhan keperluan yang ditetapkan.
 • Pelaksanaan dan pemantauan aktiviti keselamatan dan kesihatan pekerjaan
 • Pentadbir cawangan bagi Operasi Sistem Pengurusan Fasiliti (FMS)
 • Pengurusan dan pengauditan ruang UCS 
 • Pengauditan bangunan di seluruh UCS.
 • Pengurusan struktur menara pemancar Telekomunikasi dan penyewaan ruang telekomunikasi.
 • Pelaksanaan audit jadual waktu setiap fakulti.
 • Setiausaha Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti  Negeri (JPPFN)
 • Setiausaha Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UCS (JKKP UCS)

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PROJEK DAN REKABENTUK

 • Pelaksanaan projek pembangunan baru, ubahsuai atau naik taraf bagi bangunan dan infrastruktur.
 • Penyediaan reka bentuk, lukisan dan spesifikasi bagi projek yang memerlukan lukisan persembahan, lukisan kerja dan lukisan terperinci
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pelan Induk Negeri (JTPIN).

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN KONTRAK DAN KAWALAN KOS

 • Pengurusan dokumen kontrak untuk penswastaan kerja.
 • Penyalaras perkhidmatan perunding dan kontraktor.
 • Kawalan kos kerja penswastaan.
 • Bertindak selaku Urusetia Jawatan Kuasa Arahan Perubahan Kerja, Jawatankuasa Lanjutan Masa, Jawatankuasa Pra Tender/sebutharga.

FUNGSI UTAMA BAHAGIAN PENGURUSAN TENAGA

 • Merancang dan mengurus penggunaan tenaga elektrik.
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN).
 • Pengurusan penjimatan tenaga.
 • Pengurusan Green Campus peringkat UCS

Carta Organisasi

Image

Carta Fungsi

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM PELANGGAN JABATAN

1.

Memastikan 90% aduan kerosakan yang diterima dari pelanggan dalam tempoh waktu bekerja diberi respon dalam tempoh SATU (1) jam dari masa penerimaan aduan bagi tempoh setahun.

2.

Memastikan gangguan bekalan elektrik infra (HT) dipulihkan dalam masa DUA (2) jam dari masa penerimaan aduan dalam tempoh setahun.- PPF

3.

Memastikan penyediaan Surat Setuju terima disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada surat makluman diterima daripada Bahagian Perolehan

EVENT

Kategori   

Tarikh

Program/Aktiviti

Aktiviti Kecergasan Fizikal  

16/2/2022

3/11/2022

8/12/2022

Trail Cadamba

24/11/2022

Kejohanan Bola Tampar Piala Pengarah PPF 2022

Pembangunan Kendiri & Tugasan Hakiki

9/3/2022

Lawatan Penanda Aras HPTP ke BOPFI UCS

30/8/2022

Lawatan TNC & Bendahari ke Kampus Puncak Perdana

12 & 13/11/2022

Kursus Pertolongan Cemas (Asas) & Cardio Pulmonary Resusitation CPR PPF

Kebajikan & Kerohanian

30/3/2022

Program One To One Tree UCS

11/2/2022

Sumbangan Mangsa Banjir

12/7/2022

Majlis Qurban & Aqiqah PPF

31/3/2022

12/8/2022

14/10/2022

25/11/2022

16/12/2022

Majlis Bacaan Yaasin & Doa Selamat

NEWS

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

MUAT TURUN

DOKUMEN UNIT MAJLIS

Bil

Nama Dokumen

Format

1

BORANG PERMOHONAN MAJLIS

PDF

2

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN REKREASI

PDF

DOKUMEN BAHAGIAN KUALITI, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN

1

DASAR PENGURUSAN INFRASTRUKTUR

PDF

2

DASAR PENGURUSAN PROJEK

PDF

3

DASAR PENGURUSAN RUANG

PDF

4

DASAR PENGURUSAN FASILTI

PDF

5

DASAR PENGURUSAN TENAGA

PDF

6

PERMOHONAN RUANG SECARA ATAS TALIAN

https://fms.uitm.edu.my/eruang/?p=mohon_ruang

DOKUMEN BAHAGIAN PROJEK

1

PERMOHONAN PROJEK SECARA ATAS TALIAN

(UBAHSUAI & NAIK TARAF SAHAJA)

https://fms.uitm.edu.my/eprojek/online/

 


Alamat : Pejabat Pengurusan Fasiliti,
Universiti Teknologi MARA,
Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam,
42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor
Email : @uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-3258 4048
PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

1

KOSONG

Pengarah

603 3258 4040

 

2

Nurul Dahlya Haji Alias

Timbalan Pengarah

603 3258 4004

dahlya@uitm.edu.my

3

Mohammad Hisham Alias

Penolong Pendaftar Kanan

603 3258 4053

hisham3005@uitm.edu.my

4

Siti Sara Ramlee

Kerani Kanan

603 3258 4127

sitisara190@uitm.edu.my

5

Maziah Khiri

Kerani Kanan

603 3258 4048

maziah048@uitm.edu.my

6

Haji Rasmian Romallani

Pemandu

603 3258 4067

rasmian@uitm.edu.my

7

Mohd Nazri Subarjo

Pembantu Operasi

603 3258 4067

mohdna0205@uitm.edu.my

BAHAGIAN PENGURUSAN TENAGA

9

Ir Edwina Hamzah

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4065

edwina370@uitm.edu.my

10

Siti Farah Hashim

Penolong Jurutera Kanan

604 3258 4125

farah_hashim@uitm.edu.my

11

Muhammad Nizam Muhammad Zainal

Penolong Jurutera

603 3258 4266

nizamzainal@uitm.edu.my

12

Abd Rahim Salleh

Pembantu Kemahiran Tertinggi

603 3258 4266

rahimsaleh@uitm.edu.my

BAHAGIAN PROJEK DAN REKA BENTUK

13

Murni Akida Nasir

Arkitek Kanan/Ketua

603 3258 4066

murnia2768@uitm.edu.my

14

Mohammad Aliff Mansor

Jurutera Mekanikal

603 3258 4093

mdaliff@uitm.edu.my

15

Ahmad Bazli Mohd Hussin

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 4126

bazli543@uitm.edu.my

16

Mohd Shahrin Khalid

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4095

shah_reen2000@uitm.edu.my

17

Tc. Mohd Farizal Abd Ghaffar

Penolong Jurutera

603 3258 4269

farizal253@uitm.edu.my

18

Yushita Yusop

Penolong Jurutera

603 3258 4268

yushita370@uitm.edu.my

19

Mohd Shairul Faiz Buang

Pelukis Pelan Seni Bina Kanan

603 3258 4068

mohdshairul@uitm.edu.my

20

Muhammad Ridhwan Misruddin

Penolong Jurutera

603 3258 4045

ridhwanmisruddin@uitm.edu.my

BAHAGIAN KUALITI, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

21

Sr. Mohd Shaharudin Saud

Juruukur Bangunan Kanan/Ketua

603 3258 4059

shaharudin@uitm.edu.my

22

Norazizah Abdullah

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 5858

norazizah680@uitm.edu.my

23

Aznizam Kamal @ Kamarudin

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4262

aznizam@uitm.edu.my

24

Ahmad Ibrahim Amat Ramsa

Penolong Juruukur Bangunan Kanan

603 3258 4261

ibrahim2835@uitm.edu.my

25

Marhana Ahmad

Pelukis Pelan Seni Bina Kanan

603 3258 4263

marhana9990@uitm.edu.my

26

Mohd Safrin Mohamad Rasdi

Penolong Juruukur Bangunan Kanan

603 3258 4286

safrin@uitm.edu.my

27

Mohd Firdaus Abd Rahman

Penolong Jurutera

603 3258 4273

firdaus04@uitm.edu.my

BAHAGIAN KONTRAK DAN KAWALAN KOS

28

Mohd Faiz Mohsin

Juruukur Bahan Kanan/Ketua

603 3258 4096

faiz577@uitm.edu.my

29

Saharudin Saidin

Penolong Juruukur Bahan Kanan

603 3258 4274

sahar9867@uitm.edu.my

30

Nor Hismalisa Abdul Rahman

Penolong Juruukur Bahan

603 3258 4275

norhismalisa@uitm.edu.my

31

Haiqal Afiq Onn

Penolong Juruukur Bahan

603 3258 7793

haiqalafiq@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI FASILITI (PFI)

32

Syamsul Anuar Mohd Dahari

Jurutera Awam/Ketua

CUTI BELAJAR

33

Nashrul Nawwarah Abd Rahman

Jurutera Mekanikal

603 3258 6061

nnawwarah@uitm.edu.my

34

Tc. Shahrin Salleh

Ketua Penolong Jurutera

603 3258 6065

shahrin094@uitm.edu.my

35

Muhammad Fahmi Nasri

Penolong Jurutera

603 3258 6070

fahminasri@uitm.edu.my

36

Mohd Ridhuan Omar

Penolong Jurutera

603 3258 6069

ridhuan1929@uitm.edu.my

37

Mohd Farid Shaari

Penolong Jurutera

603 3258 6067

mfarid2229@uitm.edu.my

38

Abdul Hamid Ahmad

Penolong Jurutera

603 3258 6064

ahamidahmad@uitm.edu.my

39

Tc. Napsiah Putit

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 6063

nab@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI BANGUNAN & INFRASTRUKTUR

UNIT LANDSKAP

40

Irwan Ismadi Masout

Arkitek Landskap Kanan/Ketua

603 3258 4050

irwan607@uitm.edu.my

41

Mohamad Nizan Mohamad Zaman Khan

Penolong Arkitek Landskap Kanan

603 3258 4052

nizan1412@uitm.edu.my

42

Hirlyfaizu Lop

Penolong Arkitek Landskap

603 3258 4051

hirly118@uitm.edu.my

43

Nurul Ain Mohamad

Penolong Arkitek Landskap

603 3258 7842

nurulain9199@uitm.edu.my

44

Azly Abdul Hamid

Penolong Juru Ukur

603 3258 7843

azly@uitm.edu.my

UNIT AWAM

45

Ts. Noor Azniza Baharuddin

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4042

azniza1632@uitm.edu.my

46

Muhammad Azim Mohd Alawi

Jurutera Awam

603 3258 4260

azimalawi@uitm.edu.my

47

Rashidi Kusairi

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 7841

rasidi773@uitm.edu.my

48

Mohd Yusof Karnain

Penolong Jurutera

603 3258 4055

yusof3533@uitm.edu.my

49

Tc. Khalid Hakam Amir

Penolong Jurutera

603 3258 4046

khalid751@uitm.edu.my

50

Norhaidi Mat Saud

Penolong Jurutera

603 3258 4054

norhaidi@uitm.edu.my

51

Hazwan Mohd Razukhi

Penolong Jurutera

603 3258 7844

hazwan749@uitm.edu.my

52

Muhammad Zaki Muhammad

Penolong Jurutera

603 3258 4064

zaki3921@uitm.edu.my

UNIT ELEKTRIK

53

Mohamad Nizzuan Mat Hashim

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 7840

nizzuan@uitm.edu.my

54

Mohd Nor Daud

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 4071

mohdnor@uitm.edu.my

55

Mohd Shahir Hashim

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4072

mdshahir@uitm.edu.my

56

Muhammad Hassan Farid Salam

Penolong Jurutera

603 3258 7846

mhfarid@uitm.edu.my

57

Wan Ahmad Redhuan Wan Abd Rahim

Penolong Jurutera

603 3258 4047

ahmadredhuan@uitm.edu.my

58

Noor Rahmad Adinan

Penolong Jurutera

603 3258 4056

noor_rahmad@uitm.edu.my

59

Mohd Zaifulnizam Burham

Penolong Jurutera

603 3258 7844

zaifulnizam@uitm.edu.my

60

Mohd Khuzaifah Zainal Abidin

Penjaga Jentera Elektrik Kanan

603 3258 4062

mohdk609@uitm.edu.my

61

Muhammad Afiq Rosdi

Penjaga Jentera Elektrik

603 3258 4061

afiq9636@uitm.edu.my

62

Ibrahim Mat Yi

Penolong Jurutera

603 3258 4264

ibrahim827@uitm.edu.my

UNIT MEKANIKAL

63

Mohd Fauzi Hassim

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4043

fauzi8647@uitm.edu.my

64

Shamsul Rizal Mohd Shapawi

Penolong Jurutera 

603 3258 4057

shamsul2201@uitm.edu.my

65

Mohd Azizi Fahmi Heesham

Penolong Jurutera

603 3258 4041

azizifahmi@uitm.edu.my

66

Muhammad Syafiq M Salim

Penolong Jurutera

603 3258 4060

syafiq2686@uitm.edu.my

67

Khairul Abidin Mohamed

Penolong Jurutera

603 3258 7845

khairul2393@uitm.edu.my

UNIT ADUAN DAN MAJLIS

68

Irwan Arshad

Juruukur Bangunan Kanan/Ketua

603 3258 7791

irwan43@uitm.edu.my

69

Mohd Hafiz Syafiq Arajle

Penolong Jurutera 

603 3258 4070

hafizsyafiq@uitm.edu.my

70

Mohd Nizam Misdan

Pembantu Kemahiran Kanan

603 3258 4070

nizam931@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI FASILITI KAMPUS PUNCAK PERDANA

71

Sharum Md Jilis

Jurutera Kanan/Ketua

603 7962 2044

sharum199@uitm.edu.my

72

Wan Adita Ezat Mohd Rusli

Penolong Jurutera Kanan

603 7962 2306

wanaditaezat@uitm.edu.my

73

Huzairul Azrin Mahmud

Penolong Jurutera 

 

huzai570@uitm.edu.my

74

Rohizat Hassan

Penolong Jurutera

 

rohizat@uitm.edu.my

   

Kaunter

603 7962 2255

 

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000