BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

Image

LATAR BELAKANG

Bahagian Sistem Maklumat Bersepadu ditubuhkan pada 1 Jun 2009 dan mula beroperasi di kampus UiTM Puncak Alam. Kemudian pada tarikh 25 Julai 2011, nama Bahagian Sistem Maklumat Bersepadu ditukar kepada Bahagian Teknologi Maklumat atau secara ringkasnya Bahagian InfoTech. Ketua Bahagian Sistem Maklumat Bersepadu melapor terus kepada Penolong Naib Canselor, Kampus Puncak Alam & Puncak Perdana. Dengan transformasi Universiti yang dijalankan, Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif (JKE) UiTM bil. 12-2015 pada 22 Disember 2015 telah memutuskan bahawa, mulai 1 Januari 2016 melibatkan Pejabat Teknologi Maklumat, Pejabat Pembangunan dan Pejabat Pengurusan Fasiliti di UiTM Shah Alam, maka fungsi Pejabat Pengurusan Fasiliti tersebut dipindahkan ke kampus Puncak Alam. Justeru itu, fungsi ICT yang sedia ada telah dimasukkan ke dalam Pejabat Pengurusan Fasiliti yang kemudiannya dikenali Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT. Ketua Bahagian ICT melapor ke Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT. Mulai 1 Januari 2022, penukaran nama bahagian daripada Bahagian Teknologi Maklumat (ICT) kepada Bahagian Infostruktur telah dilaksanakan. Bahagian Infostruktur ini diketuai oleh seorang Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dan dibantu oleh beberapa Pegawai Teknologi Maklumat Kanan dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat. Terdapat juga staf sokongan yang terdiri daripada Juruteknik Komputer dan Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian Operasi).

FUNGSI UTAMA

 • Menyelaras perancangan dan hala tuju ICT sejajar dengan perancangan ICT universiti dan UCS
 • Memastikan pelaksanaan dasar dan garis panduan ICT merentas kampus berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pejabat TNC (Pembangunan)/Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Universiti
 • Mengurus perolehan ICT secara berpusat bagi keperluan PTJ guna sama seperti infrastruktur ICT (rangkaian, pusat data), perkakasan ICT, perisian, PC sewaan dan geran komputer.
 • Membangunkan Sistem dan Aplikasi Setempat untuk menyokong pengoperasian PTJ di UCS
 • Mengurus dan melaksanakan Projek ICT yang dirancang berdasarkan Pelan Strategik ICT Universiti dan Pelan Strategik UCS
 • Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkaitan keperluan ICT kepada pihak PTJ/Fakulti/Kolej Pengajian di UCS
 • Mengurus infrastruktur ICT dan pengoperasian perkhidmatan ICT bagi UCS.

FUNGSI UNIT

   Unit Infrastruktur ICT


 • Perancangan & Pengurusan Sistem Rangkaian.
 • Perancangan & Pengurusan Bilik Server/ Pusat Data.
 • Perancangan & Pengurusan Keselamatan ICT.
 • Perancangan & Pengurusan Platform IP Telephony.
 • Operasi Sokong Teknikal Infrastruktur ICT.

   Unit Sistem Maklumat


 • Pembangunan Sistem & Aplikasi.
 • Pengujian Sistem & Aplikasi.
 • Penyelenggaraan Sistem.
 • Pengurusan Pangkalan Data.
 • Bantuan Teknikal Sistem Aplikasi Universiti.   Unit Operasi ICT


 • Pengurusan Komputer Sewaan.
 • Pengurusan Geran Perkakasan ICT.
 • Pengurusan Infrastruktur Web Hosting.
 • Pengurusan Aduan ICT.
 • Pengurusan Makmal Komputer.
 • Perkhidmatan Kad UiTM.
 • Perkhidmatan TeleSidang.
 • Perkhidmatan Automasi Pejabat.
 • Perkhidmatan Perisian ICT.
 • Perkhidmatan Sokongan Pengguna.

   Unit Pentadbiran


 • Pengurusan Am Pejabat.
 • Pengurusan Sumber Manusia.
 • Pengurusan Kewangan & Perolehan.
 • Pengurusan Fail & Rekod.PIAGAM PELANGGAN

Image

AKTIVITI PROSPEK JABATAN

AKTIVITI SAMPINGAN

EVENT


KANDUNGAN DESKRIPSI PAUTAN
PERISIAN BERPUSAT UITM   Senarai perisian berlesen (UiTM License) yang boleh di gunakan oleh warga UiTM:
 • LOTUS notes for Windows
 • Perisian Akademik
 • Perisian ADOBE
Pautan ]
DASAR DAN PEKELILING ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
 • Garis Panduan dan Dasar ICT UiTM
 • Pekeliling TNC/CIO
 • Pekeliling ICT
 • Pekeliling Jawatankuasa Penilaian dan Penggunaan Komputer/ Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelidikan ICT (JPPICT)
 • Pekeliling Pejabat Teknologi Maklumat
 • Pekeliling Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 [ Pautan ]
MAMPU
 • Dasar, Garis Panduan dan MPK
 • Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam
 • Surat Pekeliling Am
 • Pekeliling Am
 • Garis Panduan
 [ Pautan ]
KEMENTERIAN MALAYSIA
 • Surat Pekeliling Perbendaharaan
 • Pekeliling Kementerian Pendidikan Malaysia
 [ Pautan ]
LAIN-LAIN PEKELILING
 • Lain-lain Pekeliling
 [ Pautan ]
HEBAHAN ICT
 • Hebahan ICT
 [ Pautan ]
BORANG-BORANG INFOSTRUKTUR   Borang-borang berkaitan dengan Infostruktur:
 • Borang-borang Keperluan
 • Borang Kepuasan Hati Pelanggan
 • Komputer Sewa & Geran Perkakasan ICT
 • Pengurusan Projek ICT
 • Borang Pengurusan Pangkalan Data
 [ Pautan ]
NOTA, PANDUAN & FAQ   Nota, Panduan dan FAQ:
 • Nota
 • Panduan ICT
 • Soalan Lazim ICT
 • 1 Tip Sehari (1T1D)
 • Manual ICT
 
Pautan ]

Alamat : Bahagian Infostruktur, Aras 5, Plaza Satelit B (PSB), UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam,  42300 Bandar Puncak Alam, Selangor
Email : info.ucs@uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-3258 4554
Aduan ICT boleh disalurkan ke UNITS: https://units.uitm.edu.my/


BAHAGIAN INFOSTRUKTUR
Pentadbiran
Zamani Umar Husin Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 7878 603 3258 4018
Minizuan Montah Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian Operasi)  603 3258 4554  

Unit Operasi ICT Kampus Puncak Alam
Hairulnizam Ghazali Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4024  
Mohd Fadzil Ahmad Talaha Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4774  
Syazani Alif Aduka Penolong Pegawai Teknologi Maklumat   603 3258 4877  
Muhammad Arif Masnu Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4248  
Nuraini Muhamad Ali Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4334  
Zainalabidin Mohd Noor Juruteknik Komputer Kanan 603 3258 4595  

Unit Sistem Aplikasi
Nura Mohd Thalha Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4909  
Norhidayat Kamarudin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4122  
Aini Amirah Jalaluddin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4331  
Mohd Rozi Talib Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4907  

Unit Infrastruktur ICT
Azarudin Abdul Samad Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4141  
Muhamad Khairul Abdul Hadi (CUTI TANPA GAJI) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4242  
Mohd Riduan Jaafar Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4848  
Mohd Azani Abd Wahab Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4123  
Sollehuddin Zailani Juruteknik Komputer 603 3258 4123  

Unit Operasi ICT Kampus Puncak Perdana
Fadzinu Aulla Mohamed Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Tertinggi 603 7962 2061  
Aznor Zamhuri Adli Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 7962 2031  

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000