Penyelidikan dan Inovasi

PENGENALAN

Pejabat Penyelidikan & Inovasi (P&I) telah diiktiraf sebagai kampus cawangan berintensifkan penyelidikan sepertimana yang diputuskan di dalam Mesyuarat Eksekutif Negeri Bil 14/2017 yang bertarikh pada 14 Jun 2017. Penubuhan P&I ini demi untuk memperkasa penyelidikan dan memastikan urusan aktiviti penyelidikan dapat dilaksanakan dan berjalan lancar. Terdapat sepuluh (8) fakulti, satu (1) pusat akademik,  tiga (3) pusat kecemerlangan dan lima (5) kampus di bawah UiTM Cawangan Selangor.


OBJEKTIF

 • Untuk mengurus, menyelaras dan menyediakan perkhidmatan yang diperlukan bagi memastikan kejayaan projek penyelidikan, perundingan dan pengkomersialan.
 • Untuk menyebarkan maklumat dan menyediakan latihan untuk penyelidikan, perundingan, harta intelek dan pengkomersialan.
 • Untuk memastikan inovasi yang berterusan dalam menghasilkan penyelidikan berkualiti, perundingan dan penerbitan.
 • Menyeragamkan satu imej korporat yang menampilkan identiti universiti berintensifkan penyelidikan.
 • Untuk memudahkan penerbitan hasil penyelidikan dalam jurnal berimpak tinggi.

FUNGSI

FUNGSI BPI UCS

Pengurusan dan Kemudahan PenyelidikanMengurus geran-geran penyelidikan dan hal-hal lain seperti permohonan dana penyelidikan dalaman.

 1.  Membantu pentadbiran semua urusan penyelidikan termasuk rekod geran, pemindahan vot dan lain-lain kelulusan tuntutan mengikut polisi RMC.
 2. Penganjuran Bengkel, Program yang berkaitan dengan aktiviti Penyelidikan dan Inovasi

Pengurusan MyRA dan Penarafan

 1. Memastikan sasaran MyRA yang ditetapkan oleh universiti dan perancangan strategik P&I, UCS dicapai.

Pengurusan Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan

 1. Menyelaras kerjasama inovasi, pengkomersilan dan perundingan dengan institusi-institusi dan agensi-agensi lain di dalam dan luarn negara bagi menyemarakkan ketampakan UCS.

Pengurusan Pentadbiran

 1. Pengurusan Mesyuarat Utama
 2. Pengurusan Hal Ehwal Pentadbiran & Sumber Manusia
 3. Pengurusan Program dan Aktiviti Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan perundingan

CARTA ORGANISASI

CARTA FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga Bahagian Penyelidikan dan Inovasi UiTM Cawangan Selangor beriltizam akan:-

 1. Memastikan setiap pelanggan mendapat perkhidmatan yang diperlukan.
 2. Memberi peluang kepada pensyarah memohon untuk menjalankan kegiatan akademik melalui penyelidikan, Perundingan, Inovasi dan Penerbitan melalui geran penyelidikan.
 3. Menganjurkan taklimat, latihan dan bengkel menyeluruh mengenai Penyelidikan, Perundingan, Inovasi dan Pengkomersialan dengan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun ke Fakulti dan Kampus Negeri.
 4. Memproses semakan permohonan kewangan dalam masa empat belas (14) hari bekerja kepada Unit Kewangan apabila di pohon oleh penyelidik.
 5. Memaklumkan keputusan projek penyelidikan Dana Kecemerlangan kepada pemohon dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja sebaik sahaja menerima keputusan daripada Jawatankuasa Penyelidikan Negeri.

EVENT

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

NEWS

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

HUBUNGI KAMI

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi

UiTM Cawangan Selangor

Kampus Puncak Alam

Aras 3, Bangunan FF1

42300 Bandar Puncak Alam

Selangor Darul Ehsan

No. Tel : 03-32574171/03-32584015

03-32584179/011-28080258

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

NO. FAKS

Profesor Ts. Dr Asmah Awal

Timbalan Rektor (Penyelidikan & Inovasi)

03 3258 4333

 03 3258 4183

Prof. Madya Dr Aida Maria Ismail 

Koordinator Pengurusan Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan

03-3258 7855

Profesor Madya Dr. Siti Sabariah Buhari 

Koordinator Pengurusan Penyelidikan

 03 3258 4379

Ts. ChM. Dr. Wan Zuraida Wan Mohd Zain 

Koordinator Pengurusan MyRA, Penarafan dan Ruang Sepunya

 

Dr. Mohd Shihabuddin Ahmed Noorden 

Penyelaras (Hubungan Industri & Antarabangsa)

 

Dr Siti Azma Binti Jusoh

Penyelaras MAKERLAB UCS

 

Encik Qamarul Anuar Mohamad

Penolong Pendaftar Kanan

03 3258 4179

Puan Aryanti Misdar

Pegawai Eksekutif Kanan

03 3258 4171

Puan Immazura Binti Othman

Setiausaha Pejabat Kanan

03 3258 4015

Puan Noor Rafidah Binti Baharum

Kerani

03 3258 4080

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000