UNIT HAL EHWAL ISLAM

PENGENALAN

LATAR BELAKANG
Pejabat Hal Ehwal Islam CITU, UiTM Kampus Puncak Alam dan Puncak Perdana mula beroperasi pada 16 Jun 2009 dan ditempatkan di kolej Raflesia. Ia ditubuhkan dengan tujuan membantu para pelajar dan warga kampus melengkapkan diri dengan pengetahuan asas agama, di samping menyelesaikan masalah agama yang sentiasa berbangkit di kalangan pelajar dan warga kampus. Bermula 3 Julai 2009, Pejabat Hal Ehwal Islam CITU dipindahkan ke Aras 4, Plaza Satelit B.
Pada tahun 21 Mei 2013, Centre for Islamic Thought and Understanding telah dinaik taraf kepada Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Sejajar dengan perkembangan ini, Hal Ehwal Islam turut diangkat menjadi Bahagian Hal Ehwal Islam ACIS. Kakitangannya terdiri daripada Timbalan Pengarah Bahagian, Pegawai-Pegawai Hal Ehwal Islam, Imam dan Bilal.
Pada 1 Jun 2017, Unit Hal Ehwal Islam UCS sepenuhnya di letakkan di bawah Pejabat Rektor UCS. Lokasi pejabat telah berpindah ke aras 5 , Fakulti Farmasi. Sejajar dengan itu, Unit Hal Ehwal Islam (UHEI) mengekalkan objektif yang telah digunakan dengan membuat beberapa penambahbaikan sesuai dengan perubahan dan peredaran zaman.

3 Mac 1971

1998

2002

2003

2004

2014

Unit Nasihat dan Bimbingan Agama (HEP)

Unit Kemajuan Islam, Pusat Khidmat Islam Bersepadu (PKIB)

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (Canseleri)

Pusat Khidmat Nasihat Agama (HEP)

Jabatan Kemajuan Islam, Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam (CITU)

Unit

Hal Ehwal Islam

OBJEKTIF
Bertujuan memberi bimbingan keagamaan kepada pelanggan dengan mengarahkan mereka kepada ajaran Islam yang benar, bagi menyelesaikan masalah diri dan nilai sosial yang dihadapi oleh warga UCS.
Berusaha menghindar pelanggan dari terpengaruh oleh aliran dan a yang bercanggah dengan nilai agama
Menyelesaikan kekusutan pemikiran dan jiwa di kalangan warga UCS yang pada umumnya banyak bertitik tolak dari kekurangan pengetahuan agama dan ketiadaan hidayah dan sinar agama
Berikhtiar membentuk peribadi dan perwatakan pelanggan yang ‘integrated’, seimbang pencapaian dalam bidang keilmuan dan kerohanian; dalam rangka melaksana keperibadian Islam yang luhur.
Memberi nasihat kepada pelanggan di dalam masalah agama.
Mengurus dan mengajar di kelas-kelas bimbingan di UiTM Cawangan Selangor.
Menganjurkan kursus-kursus dakwah dan kepimpinan, forum, ceramah dan sebagainya dengan kerjasama persatuan dalaman, jabatan dan fakulti-fakulti di UiTM Cawangan Selangor
Mengeluarkan risalah-risalah dan siaran mengenai agama dan yang berkaitan dengannya di UiTM Cawangan Selangor
Menguruskan kemudahan untuk pelanggan menjalankan kegiatan agama seperti menguruskan kemudahan surau dan lain-lain kegiatan yang berfaedah kepada Islam di UiTM Cawangan Selangor

PRINSIP BIMBINGAN
Setiap manusia adalah makhluk yang dinamis walaupun terdapat kelainan keperibadian dan latarbelakangnya. Bakat yang ada hendaklah dikembangkan sehingga menjadi warganegara yang baik
Suatu keperibadian yang bersifat individual tersebut terbentuk dari dua faktor; iaitu faktor dari dalam yang berupa bakat dan ciri-ciri keturunan, baik jasmani maupun rohani; dan faktor yang dipengaruhi dari lingkungan masa kini maupun masa lampau
Setiap insan adalah makhluk yang berkembang, justeru itu ia senantiasa berkemungkinan berubah. Proses perkembangan dan perubahan ini dapat dibimbingkan ke arah tujuan hidup yang menguntungkan bagi diri insan itu sendiri, institusi di mana ia belajar dan bekerja
Apa yang tidak mungkin keseluruhannya dicapai maka usaha-usaha untuk mencapai sebahagiannya tidak akan ditinggalkan begitu sahaja, dengan menyedari skop dan batas tanggungjawab serta kemampuan yang ada
Kebijaksanaan adalah merupakan dasar utama, dengan bersandarkan tuntutan al-Quran dan Hadis Rasul; dengan mengambil perhatian ciri-ciri kelainan, latar belakang pendidikan dan suasana persekitaran yang mempengaruhinya

PERKHIDMATAN
Memberi perkhidmatan secara:

1. Adaptive
Berkemampuan menyesuaikan diri dengan keperluan semasa secara kreatif dan fleksibel serta tidak dikongkong oleh norma-norma tradisional
2. Versatile
Mempunyai kecekapan di dalam berbagai lapangan untuk memenuhi tuntutan semasa dan masa hadapan
3. Tolerant
Mempunyai sikap toleransi dan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi keadaan persekitaran di luar jangkaan supaya dapat beroperasi secara berkesan menangani keadaan global yang sentiasa berubah

FUNGSI

PERKHIDMATAN
Memberi perkhidmatan secara:

1. Adaptive
Berkemampuan menyesuaikan diri dengan keperluan semasa secara kreatif dan fleksibel serta tidak dikongkong oleh norma-norma tradisional

2. Versatile
Mempunyai kecekapan di dalam berbagai lapangan untuk memenuhi tuntutan semasa dan masa hadapan

3. Tolerant
Mempunyai sikap toleransi dan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi keadaan persekitaran di luar jangkaan supaya dapat beroperasi secara berkesan menangani keadaan global yang sentiasa berubah

CARTA ORGANISASI

Image

CARTA FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

EVENT

NEWS


Alamat

Unit Hal Ehwal Islam
Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam 
42300 Bandar Puncak Alam Selangor Darul Ehsan


Email : @uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-3258 4102
No. Fax : 03-3258 4110

https://previewer.adalo.com/b2c13f13-1104-46e2-8924-4229e6ed6b46 

UNIT HAL EHWAL ISLAM

KAMPUS PUNCAK ALAM

NAMA

JAWATAN

NO TELEFON

Ketua Unit Hal Ehwal Islam

Haji Lufti Fauzi Bin Haji Sabari

Timbalan Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4102

Pentadbiran 

Muhammad Arif bin Mohmad Shah

Kerani

603 3258 4109

Seksyen Dakwah Dan Khidmat Komuniti 

Kosong

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4112

Seksyen Bimbingan Dan Pendidikan

Mohd Hafiz Bin Mohd Hasan

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 7838

Khairul Azwad Ibrahim

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 3258 7830

Seksyen Pengurusan & Imarah Masjid

Noor Rashidah A. Rahman

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4106

Muhamad Zaki Mustapa

Pegawai Eksekutif HEI (Imam)

603 3258 4119

Mohd Norhisyam Azman

Pegawai Eksekutif HEI (Imam)

603 3258 4104

Muhamad Iqbal Kasmuri

Kerani Kanan HEI (Bilal)

603 3258 4103

KAMPUS PUNCAK PERDANA

Mohd Hafiz Bin Mohd Hasan

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 7962 2038

Umar Zahid Bin Ramlan

Kerani HEI (Bilal)

603 7962 2037

KAMPUS DENGKIL

NAMA

JAWATAN

NO TELEFON

Ahmad Firdaus Ismail

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 8924 5204

Abdul Rahman Abdul Rani

Pegawai Eksekutif Kanan HEI (Imam)

603 8924 5203

KAMPUS SUNGAI BULOH / SELAYANG / TELUK INTAN

Muhammad Najih Irsyad Ahmad Puhad

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 6126 7562

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000