UNIT PENGURUSAN KUALITI

PENGENALAN

Unit Pengurusan Kualiti UiTM Cawangan Selangor (UCS) bertanggungjawab dalam menguruskan jaminan kualiti dalam sistem kerja dengan menganjurkan audit kualiti, latihan / kursus dan bengkel ke arah Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) UiTM. Ini bertujuan untuk memastikan penambahbaikan berterusan dan sistem pengurusan kualiti UCS adalah mantap dan mengikut piawaian yang ditetapkan oleh ISO 9001:2015.

FUNGSI

  • Merancang dan mengurus Sistem Pengurusan Kualiti di UCS (SPQ)
  • Menyelaras program audit dalaman dan luaran
  • Mengawal dan membuat pindaan terhadap Dokumen Manual Kualiti, serta prosedur kualiti
  • Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dihayati oleh warga

CARTA ORGANISASI

Image

CARTA FUNGSI

Image

OBJEKTIF KUALITI

OBJEKTIF KUALITI UCS

1. Melestarikan skor MyRA 5 bintang.
2. Memastikan penjanaan pendapatan sewa ruang dan kemudahan UCS mencapai 80% daripada jumlah KPI yang ditetapkan universiti.
3. Memastikan sekurang-kurangnya satu kerjasama dengan syarikat / entiti yang melibatkan industri / komuniti / alumni / keusahawanan / kebolehpasaran graduan yang dijalankan di UCS atau dipersetujui bersama.
4. Memastikan staf melaksanakan inisiatif pembaikan sebelum aduan pelanggan diterima dengan sasaran 10% daripada aduan pelanggan.
5. Menyediakan sistem rangkaian setempat dalam kampus bagi pengguna biasa dan backbone antara bangunan dengan kelajuan masing-masing adalah 1 Gbps dan 10 Gbps.
6. Memastikan Happiness Index mencapai 80% bagi tempoh setahun.
7. Memastikan tahap kepuasan pelanggan mencapai 85% bagi tempoh setahun.
8. Memastikan 90% daripada e-aduan diselesaikan dalam masa tujuh (7) hari.
9. Memastikan pencapaian 80% daripada bilangan keseluruhan pelajar sepenuh masa yang menginap di Kolej Kediaman terlibat dalam empat (4) aktiviti anjuran UCS setiap semester.
10. Memastikan 60% pelajar NR UCS mendaftar dengan Unit NR.

EVENT

Mini Konvensyen KIK Peringkat UCS 

  • 23 Ogos 2022, Dewan REF Kampus Puncak Perdana 
  • Pelaksanaan Mini Konvensyen KIK UCS dapat mewujudkan budaya kerja yang mantap, berinovasi, kreatif dan berpandangan jauh bagi meningkatkan kualiti kerja dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Tema, “Transformasi Minda ke Arah Inovasi Global” seiring dengan semangat yang mendasari agenda transformasi staf demi memastikan kelangsungan perkhidmatan semua bahagian dan unit di UCS.

Link Montaj: http://rebrand.ly/montajkikucs2022 

NEWS

SEDANG DIKEMASKINI

MUAT TURUN

SEDANG DIKEMASKINI

Alamat
Email : @uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-3258 

Sebarang maklumat lanjut mengenai aktiviti dan proses kualiti di UCS boleh didapati daripada Setiausaha JPQ atau Ketua Unit Kualiti.


UNIT PENGURUSAN KUALITI

Ketua Unit Pengurusan Kualiti

Dr. Shantakumari Rajan

shanta@uitm.edu.my

603 32584443

Wakil Pengurusan

Alfina Bakar K.M.N.

alfina@uitm.edu.my

603 32584014

Setiausaha

Nursyakirin Jantan

nursyakirin@uitm.edu.my

603 32584162

Ketua Sistem Audit

Mohammad Hisham Alias

hisham3005@uitm.edu.my

603 32584053

Penyelaras Dokumen Kualiti

Mohd Anuar Mohd Maasom

anuar8991@uitm.edu.my

603 32584240

Penyelaras Operational Excellence

Mohd Tarmizi Abdul Raman

mizie403@uitm.edu.my

603 79622199  

Penyelaras Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

Zolkeflee Haron

zolke452@uitm.edu.my

603 79622351

Penyelaras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Qamarul Anuar Mohamad

qamarul@uitm.edu.my

603 32584179

Penyelaras Pengurusan Risiko

Mohammad Rahimi Aziz

moham724@uitm.edu.my

603 355443447

Penyelaras Komunikasi Dalaman

Hairulnizam Ghazali

hairulnizam@uitm.edu.my

603 89245205

Penyelaras Latihan

Nor Haizah Mokhtar

norhaizah@uitm.edu.my

603 32584037

Penyelaras Analisa Data dan Kepuasan Pelanggan

Sr Mohd Shaharudin Saud

shaharudin@uitm.edu.my

603 32584059

Penyelaras Dokumentasi dan Pelaporan

-

-

Koordinator Pengurusan Kualiti Sungai Buloh 

Encik Shahrani Abdul Manaf

shahrani883@uitm.edu.my

603 61267159

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000