Staff Directory

PENGURUSAN EKSEKUTIF
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Profesor Dr. Ahmad Taufek Abdul Rahman  Rektor UiTM Cawangan Selangor 603 3258 4001 603 3258 4019
Puan Alfina Bakar, K.M.N, CHRM Ketua Timbalan Pendaftar Kanan 603 3258 4014 603 3258 4076
KOSONG Timbalan Rektor (Penyelidikan & Inovasi) 603 3258 4333 603 3258 4183
Profesor Madya Dr Badrul Isa Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) 603 3258 4002 603 3258 4183
Profesor Madya Sr Dr Rosmadi Ghazali  Timbalan Rektor (Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni Dan Keusahawanan (iCARE) 603 3258 4888 603 3258 4019
Puan Noor Alzura Alang Idris Ketua Timbalan Bendahari 603 3258 4005 603 3258 4124
Ts. Mohamad Hamidi Hj. Mohd Jais Ketua Timbalan Pustakawan 603 3258 4010 603 3258 4529
PEJABAT REKTOR
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Profesor Dr. Ahmad Taufek Abdul Rahman  Rektor UiTM Cawangan Selangor 603 3258 4001 603 3258 4019
Nurul Nadia Mohd Hasli Setiausaha Pejabat Kanan 603 3258 4011 603 3258 4019
Dr. Ikmal Hisham Bin Md. Tah Koordinator Undang-undang 603 3258 4011 603 3258 4019
PENYELIDIKAN DAN INOVASI

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

NO. FAKS

KOSONG

Timbalan Rektor (Penyelidikan & Inovasi)

03 3258 4333

 03 3258 4183

Prof. Madya Dr Aida Maria Ismail 

Koordinator Pengurusan Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan

03-3258 7855

Profesor Madya Dr. Siti Sabariah Buhari 

Koordinator Pengurusan Penyelidikan

 03 3258 4379

Ts. ChM. Dr. Wan Zuraida Wan Mohd Zain 

Koordinator Pengurusan MyRA, Penarafan dan Ruang Sepunya

 

Dr. Mohd Shihabuddin Ahmed Noorden 

Penyelaras (Hubungan Industri & Antarabangsa)

 

Dr Siti Azma Binti Jusoh

Penyelaras MAKERLAB UCS

 

Encik Qamarul Anuar Mohamad

Penolong Pendaftar Kanan

03 3258 4179

Puan Aryanti Misdar

Pegawai Eksekutif Kanan

03 3258 4171

Puan Immazura Binti Othman

Setiausaha Pejabat Kanan

03 3258 4015

Puan Noor Rafidah Binti Baharum

Kerani

03 3258 4080

HAL EHWAL PELAJAR
NAMA JAWATAN NO. TELEFON E-MEL
Prof. Madya Dr. Badrul Isa Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar) 603 3258 4002 badru010@uitm.edu.my
Mohd Faridz Riza Ash bin Ridzwan Ash Penolong Pendaftar Kanan 603 3258 4013 faridz_riza@uitm.edu.my
Raja Noor Aizura binti Raja Mamat Pegawai Eksekutif Kanan 603 3258 7789 aizura@uitm.edu.my
Sharizan bin Zulkepli Pegawai Eksekutif 603 3258 4020 sharizan@uitm.edu.my
Norhashitoh binti Md Nor Kerani Kanan 603 3258 4090 norhashitoh@uitm.edu.my
Nor Hazura binti Haron Kerani Kanan 603 3258 4172 norha250@uitm.edu.my
Mohamad Azizi bin Sulaiman Kerani Kanan 603 3258 7856 azizi_sulaiman@uitm.edu.my
Nurul Faten Atiqa binti Taslim Kerani 603 3258 4170 nurulf2873@uitm.edu.my
Mohd Shah Zailan bin Zainal Abidin Pembantu Operasi 603 3258 4061 mohdsh2823@uitm.edu.my

UNIT KEPIMPINAN PELAJAR
Mohamad Hisyam bin Ismail Ketua 603 3258 4077 hisyam_ismail@uitm.edu.my

UNIT KESIHATAN
Dr. Saliana binti Sadi Pegawai Perubatan  603 3258 4133 saliana@uitm.edu.my
Dr. Wan Rafidah Zawani binti Wan Ali Pegawai Perubatan  603 3258 4007 wanrafidah@uitm.edu.my
Dr. Wan Mohamad Izham bin Wan Ismail (Cuti Belajar) Pegawai Perubatan  603 3258 4129 wmizham@uitm.edu.my
Dr. Ahmad Irfan Azam Pegawai Perubatan 603 3258 4136 ahmadirfan@uitm.edu.my
Rohana binti Jusoh Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan 603 3258 4137 rohana291@uitm.edu.my
Muhammad Shazwan bin Zulkepli Penolong Pegawai Perubatan Kanan 603 3258 4134 shazwan779@uitm.edu.my
Wan Mohamad bin Wan Hussin Penolong Pegawai Perubatan 603 3258 4128 wanmohamad@uitm.edu.my
Muhammad Aliff Aiman bin Ahmad Penolong Pegawai Perubatan 603 3258 4134 aliffaiman@uitm.edu.my
Rahmaton Hidayah binti Hashim Jururawat Kanan 603 3258 4130 rahmatun@uitm.edu.my
Razimah binti Abdul Ghani Jururawat Kanan 603 3258 4139 razimah@uitm.edu.my
Afiza binti Sukarti Jururawat 603 3258 4138 afiza7075@uitm.edu.my
Nur Fazera binti Mohd Nordin Jururawat 603 3258 4138 fazera@uitm.edu.my
Nurul Husna binti Abdul Rahman  Jururawat 603 3258 4138 nhusnaabd@uitm.edu.my
Nurazreen binti Amil Jururawat Masyarakat Kanan 603 3258 4131 nurazsreen@uitm.edu.my
Siti Belkeszahlila binti Dahlan Jururawat Masyarakat 603 3258 4132 zahlila09@uitm.edu.my
Norhana binti Hj Yob Penolong Pegawai Farmasi Kanan 603 3258 4132 norhana@uitm.edu.my
Nadiah binti Jaafar Penolong Pegawai Farmasi 603 3258 7785 nadiahjaafar@uitm.edu.my
Muhamad Zulhelmi bin Md Shakerri Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 603 3258 7783 zulhelmims@uitm.edu.my
Suliana binti Mat Saud Kerani Kanan 603 3258 4135 suliana@uitm.edu.my
Zainatolnadiah binti Hapipi Pembantu Perawatan Kesihatan 603 3258 4131 zainatolnadiah@uitm.edu.my
Mohd Khairi bin Mohd Yusof Pemandu 603 3258 4131 mohdkh2768@uitm.edu.my
Roslan bin Mat Pemandu 603 3258 4131 roslan410@uitm.edu.my
Bilik Kecemasan   603 3258 5999  

UNIT SUKAN 
Haslah binti Hasan  Timbalan Pegawai Sukan Kanan 603 3258 4167 haslah@uitm.edu.my
Mohd Nor Aidil bin Abdul Latif Pegawai Sukan 603 3258 4176 mohdn275@uitm.edu.my
Zurinah Jasman Pegawai Sukan 603 3258 7818 zurin548@uitm.edu.my
Mohd Bakri Mat Ali Penolong Pegawai Sukan Kanan 603 3258 7819 mohdb679@uitm.edu.my
Azleen Faridah Mohd Kassim Penolong Pegawai Sukan 603 3258 4175 azleen5420@uitm.edu.my
Amir Sharifudin bin Muhamad Pembantu Sukan Kanan 603 3258 4174 amirs847@uitm.edu.my
Joney@Mohammad Hakimi bin Abdul Rahim Pembantu Sukan 603 3258 4174 joney@uitm.edu.my
Muhammad Nor Azemie bin Noor Mohmad Pembantu Sukan 603 3258 4174 azemienoor@uitm.edu.my
Nur Shazreen binti Munazli Pembantu Sukan 603 3258 4174 nurshazreen@uitm.edu.my
Muhamad Fazlee bin Rosely Pembantu Awam 603 3258 4174 muhamad1677@uitm.edu.my

UNIT KOKURIKULUM
Noorizan binti Che Rashid Penolong Pendaftar Kanan (Kokurikulum) 603 3258 4162 noorizan@uitm.edu.my
Nursyakirin binti Jantan Pegawai Eksekutif (Kokurikulum) 603 3258 4166 nursyakirin@uitm.edu.my
Wan Shahrul Nizam bin Wan Mohamed Ali Kerani Kanan (Kokurikulum) 603 3258 4165 shahrul8331@uitm.edu.my

UNIT KEBUDAYAAN
Raja Nazura binti Raja Anis Penolong Pegawai Kebudayaan 603 3258 4164 rnazura@uitm.edu.my
Abdul Hazim bin Hamzah Artis Budaya 603 32584169 hazimhamzah@uitm.edu.my

UNIT KERJAYA DAN KAUNSELING
Sulaiman bin Selamat Ketua Unit (S48) 603 3258 4084 sulaiman651@uitm.edu.my
Dyg Suzana binti Awang Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4074 dsuzana@uitm.edu.my
Azila binti Bakri Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4094 azilabakri@uitm.edu.my
Ardey bin Agimin Pegawai Psikologi Kanan 603 3258 4107 ardey337@uitm.edu.my
Norrazila binti Razuan Pegawai Psikologi Kanan 603 7962 2326 norrazila@uitm.edu.my
Nik Muhammad Asyraaf 'Ataullah bin Nik Adli Pegawai Psikologi 603 3258 4081 nikasyraaf@uitm.edu.my
Nur Izzati binti Shaharuddin Pegawai Psikologi 603 3258 4075 izzatisharuddin@uitm.edu.my
Syeriefa Zulaikha binti Asni Pegawai Psikologi 603 3258 4085 zulaikha143@uitm.edu.my
Amirah Zulaikha Binti Zafrul Azlan Pegawai Psikologi Klinikal 603 3258 7806 amirahzulaikha@uitm.edu.my
Mohamad Azizi bin Sulaiman Kerani Kanan 603 3258 4069 azizi_sulaiman@uitm.edu.my

KOLEJ RAFFLESIA
Prof. Madya Ts. Dr Sabaianah binti Bachok Pengetua 603 3258 4034 sabai393@uitm.edu.my
Marwati binti Abu Amar Penolong Pendaftar (Pengurusan Asrama)  603 3258 7871 marwati707@uitm.edu.my
Nor Hazianita binti Hashim Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 4087 norha670@uitm.edu.my
Siti Katimah binti Ramlan Penyelia Asrama 603 3258 4089 siti829@uitm.edu.my
Mohamad Adib bin Taib Pembantu Awam 603 3258 4121 adibtaib@uitm.edu.my
Fazirul Faizal bin Marwan Pembantu Operasi 603 3258 4121 fazirul025@uitm.edu.my
Muhammad Johari Muhammad Salim Pembantu Operasi 603 3258 4121 johari432@uitm.edu.my

KOLEJ ANGSANA DAN CASUARINA  
Irwan bin Zakaria Pengetua Kolej (Kolej Angsana & Casuarina) 603 3258 5877 irwan5028@uitm.edu.my
Zaiton binti Daud Penolong Pendaftar Kanan (Kolej Angsana & Casuarina) 603 3258 4083 zaiton461@uitm.edu.my
Siti Sabariah binti Abdullah Penolong Pengurus Asrama Kanan (Kolej Angsana) 603 3258 4178 ssabariah@uitm.edu.my
Suzaimi bin Selaiman@Saliman Penolong Pengurus Asrama Kanan (Kolej Casuarina) 603 3258 4086 suzaimi68@uitm.edu.my
Muhammad Najmie bin Othman Penyelia Asrama (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 najmie@uitm.edu.my
Hazril bin Saim Pembantu Operasi (Kolej Angsana) 603 3258 4100 hazrilsaim@uitm.edu.my
Ezrin bin Abdul Razak Pembantu Operasi (Kolej Angsana) 603 3258 4100 ezrina2827@uitm.edu.my
Hazwan Bin Ab. Rahman Pembantu Operasi (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 hazwan78@uitm.edu.my
Mohammad Emyrul Mukmin bin Samsudin Pembantu Operasi (Kolej Casuarina) 603 3258 4100 emyrul7521@uitm.edu.my

KOLEJ ZAMRUD BAIDURI
Prof. Madya Ts. Dr Sabaianah binti Bachok Pengetua Kolej 603 3258 6051 sabai393@uitm.edu.my
Marlina binti Ismail Pengurus Asrama Kanan 603 3258 6041 marlina667@uitm.edu.my
Norpiah binti Sudin Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 6042 norpi328@uitm.edu.my
Norshida binti Abd Razak Penyelia Asrama 603 3258 6044 norshidarazak@uitm.edu.my
Shamsol Bahrim bin Ismail Pembantu Operasi Kanan 603 3258 6043 fazirul025@uitm.edu.my
Norazlye binti Bahman Pembantu Operasi 603 3258 6043 norazlye@uitm.edu.my
Azziana binti Abdul Aziz Pembantu Operasi 603 3258 6043 azziana6920@uitm.edu.my

KOLEJ DAHLIA 
Dr Noor Azzah binti Said Pengetua Kolej 603-3258 7865 azzah074@uitm.edu.my
Nor Amrina Dahlan Pengurus Asrama 603 3258 7860 amrinadahlan@uitm.edu.my 
Khairi Shah bin Kamal Kumar Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3258 7861 khairi762@uitm.edu.my
Ruzainah binti Ab Razak Penyelia Asrama Tertinggi 603 3258 7868 ruzainah@uitm.edu.my
Noor Asmira binti Ahmad Anwal Penyelia Asrama 603 3258 7877 asmira@uitm.edu.my
Azharul bin Muhamad Johori Pembantu Operasi 603 3258 7864 azharul2856@uitm.edu.my
Ahmad Nazar bin Mohd Yusof Pembantu Operasi 603 3258 7863 naja@uitm.edu.my
Nur Hazwani binti Ab Rahman Pembantu Operasi 603 3258 7864 hazwanirahman@uitm.edu.my

UNIT PENGURUSAN NON RESIDEN
Dr Noor Azly bin Mohammed Ali Pengetua 603-3393 6561 noora568@uitm.edu.my
Wan Mohd Roslan Bin Wan Mohd Rosly Penolong Pengurus Asrama Kanan 603 3393 6561 roslan2510@uitm.edu.my
Ahmaz Ikhwan Bin Ahmad Penyelia Asrama Kanan 603 3393 6561 ahmaz429@uitm.edu.my
HUBUNGAN INDUSTRI, KOMUNITI, ALUMNI DAN KEUSAHAWANAN
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Profesor Madya Sr. Dr. Rosmadi Ghazali Timbalan Rektor (Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni Dan Keusahawanan (iCARE) 603 3258 4888 603 3258 4019
Dr. Arniatul Aiza Mustapha Koordinator Keusahawanan 603 3258 4038
Ts. Dr. Abu Bakar Abdul Hamid Koordinator Jaringan Industri, Komuniti & Alumni  603 3258 4284
Ku Intan Safinas binti Ku Muhamad Penolong Pendaftar Kanan 603 3258 4073
Mastura Binti Abu Amar Setiausaha Pejabat 603 3258 4026
Ratnasary Binti Suardi Pegawai Eksekutif 603 3258 4030
Norhayati Binti Rohani Kerani Kanan 603 3258 4031
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA
BIL NAMA JAWATAN NO. TELEFON EMEL
1 Alfina Bakar, K.M.N., CHRM Ketua Timbalan Pendaftar Kanan 603 3258 4016 alfina@uitm.edu.my
2 Roslimi Ariffin Timbalan Pendaftar 603 3258 4003 rosli019@uitm.edu.my
3 Nor Haizah Mokhtar Penolong Pendaftar Kanan 603 3258 4037 norhaizah@uitm.edu.my
4 Ruhaida Sabron Pegawai Eksekutif Kanan 603 3258 4023 ruhaida928@uitm.edu.my
5 Siti Zulaila Omar Pegawai Eksekutif Kanan 603 3258 4058 sitizulaila@uitm.edu.my
6 Wan Suzienani Wan Sulong Pegawai Eksekutif 603 3258 4021 wansuz2858@uitm.edu.my
7 Nur Sabrina Muhamad Pegawai Eksekutif 603 3258 4163 nursabrina889@uitm.edu.my
8 Noor Azimah Suratem Pegawai Eksekutif 603 3258 4116 azimah_suratem@uitm.edu.my
9 Norlehayati Rahmat Setiausaha Pejabat Kanan 603 3258 4016 norle796@uitm.edu.my
10 Saripah Hanim Salahan Kerani Kanan 603 3258 4012 shanim@uitm.edu.my
11 Puziah Jatin Kerani Kanan 603 3258 7850 puzia057@uitm.edu.my
12 Liyana Sihat Kerani Kanan 603 3258 4035 liyana638@uitm.edu.my
13 Ilani Halim Pembantu Tadbir 604 3258 7792 ilanihalim@uitm.edu.my
14 Mohd Hanif Jamsari Pembantu Operasi 603 3258 4035 hanifjamsari@uitm.edu.my
15 Istal Irsadi Mohd Zain Pembantu Operasi 603 3258 4035 istal@uitm.edu.my
16 Fauzi Muhamad Yusoff Pemandu Tertinggi 603 3258 4022 fauzi900@uitm.edu.my
17 Mohd Yazed Mohd Ezazi Pemandu Tertinggi 603 3258 4022 myazed@uitm.edu.my
18 Azuan Ahmad Pemandu Kanan 603 3258 4022 azuan642@uitm.edu.my
19 Mohd Runzi Mat Sudin Pemandu Kanan 603 3258 4022 mrunzi@uitm.edu.my
20 Rosli Desa Pemandu Kanan 603 3258 4022 rosli298@uitm.edu.my
21 Saharudin Mohamad Pemandu Kanan 603 3258 4022 din539@uitm.edu.my
22 Sapian Abdul Samad Pemandu Kanan 603 3258 4022 sapian5355@uitm.edu.my
23 Abdul Aziz Abu Bakar Pemandu 603 3258 4022 abaziz@uitm.edu.my
24 Ahmad Taib Sakio Pemandu 603 3258 4022 ahmad625@uitm.edu.my
25 Azman A.Samad Pemandu 603 3258 4022 azman977@uitm.edu.my
26 Hapizi Sahak Pemandu 603 3258 4022 hapizi8705@uitm.edu.my
27 Kharsan Salleh Pemandu 603 3258 4022 khars616@uitm.edu.my
28 Mazni Nor Pemandu 603 3258 4022 mazni877@uitm.edu.my
29 Mohd Amin Nawar Pemandu 603 3258 4022 amin_nawar@uitm.edu.my
30 Mohd Azni Hamid Pemandu 603 3258 4022 azni622@uitm.edu.my
31 Mohd Faizal Pie @ Sapiaai Pemandu 603 3258 4022 faizal5056@uitm.edu.my
32 Mohd Fauzi Mohd Naai Pemandu 603 3258 4022 fauzi4547@uitm.edu.my
33 Mohd Ghazaly Aman Pemandu 603 3258 4022 ghazaly@uitm.edu.my
34 Mohd Mahadzir Kartubi Pemandu 603 3258 4022 mahadzir646@uitm.edu.my
35 Mohd Nazmi Osman Pemandu 603 3258 4022 nazmi@uitm.edu.my
36 Mohd Noorzaidi Zainudin Pemandu 603 3258 4022 norzaidi@uitm.edu.my
37 Shaharruddin Ahmed Pemandu 603 3258 4022 shaharrudin1124@uitm.edu.my
38 Sulaiman Abu Bakar Pemandu 603 3258 4022 sulaiman568@uitm.edu.my
39 Syafri Syamsir Pemandu 603 3258 4022 syafri486@uitm.edu.my
40 Muhammad Syahrul Che Mohd Zain Pemandu 603 3258 4022 mohdsharul@uitm.edu.my
BENDAHARI
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Noor Alzura Binti Alang Idris Ketua Timbalan Bendahari  603 3258 4005 603 3258 4124
Mohammad Rahimi Bin Aziz Timbalan Bendahari 603 3258 4009
Shree Rozeanne Binti Sulaiman Setiausaha Pejabat Kanan  603 3258 4226

PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA
Siti Idayu Binti Kasirun Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4213  
Khairrul Nizam Bin Shaharuddin Pembantu Am Pejabat 603 3258 4220  

BAHAGIAN BELANJAWAN, KEWANGAN KORPORAT & KEWANGAN PELAJAR
Nur Adilla Binti Kassim Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4278  
Raslah Binti Mohamad @ Khamin Penolong Akauntan 603 3258 4207  
Nur Aqilah Binti Muhammad Noh Penolong Akauntan 603 3258 4224  
Nurzaiimatulamira Binti Bahtiar Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4211  
Aina Syahirah Binti Mohd Fadzil Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4211  
Nurul Farhana Binti Mohd Zain Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 7749  

BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN & PENYELIDIKAN 
Norhazlinda Binti Tukiran Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4036  
Siti Idayu Binti Kasirun Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4213  
Nur Wahiedah Binti Abdullah Penolong Akauntan 603 3258 4209  
Mohd Fadli Bin Idris Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 7810  
Arnida Binti Zolkepli Pembantu Tadbir Kewangan  603 3258 4227  

BAHAGIAN PENGURUSAN BAYARAN STAF DAN PEMBEKAL
Nor Hafiza Binti Che Mahadzir Penolong Bendahari  603 3258 4223  
Fariza Binti Ismail Penolong Akauntan Tertinggi 603 3258 4279  
Fazila Binti Sahpri Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4212  
Norhafizah Binti Abdullah  Penolong Akauntan 603 3258 4218  
KOSONG   603 3258 4225  
Sarinah Binti Salahan Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4210  
Norlina Binti Romli Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4230  
Zaidah Binti Noruddin Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 7821  

BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN
Mohd Johari Bin Suratmun Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4008  
Suzana Binti Abd. Hamid Penolong Akauntan Kanan 603 3258 4221  
Siti Mastura Binti Aziz Penolong Akauntan 603 3258 4219  
Mohamad Nadzree Bin Othman  Penolong Akauntan 603 3258 4276  
Zarinah Binti Ismail  Pembantu Tadbir Kewangan Kanan 603 3258 4228  
Nor Azlinda Binti Sabri Pembantu Tadbir Kewangan 603 3258 4229  
KOSONG   603 3258 4217  

BAHAGIAN PENGURUSAN HARTA BENDA
Mohd Johari Bin Suratmun Penolong Bendahari Kanan 603 3258 4008  
Mohd Hafiz Bin Misbah Penolong Akauntan 603 3258 4215  
Iberahim Bin Hambali Kerani Tertinggi 603 3258 4208  
Ahmad Mustapha Bin A.Wahab Kerani Kanan  603 3258 4208  
Aziziiadilla Bin Mohamed Isa Kerani Kanan  603 3258 7823  
Mohamad Azraini Bin Yusof Kerani Kanan  603 3258 7822  
Ghazali Bin Mohamad Hosmidar Kerani Kanan 603 3258 7824  
PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK (PTAR)

NAMA

JAWATAN

FUNGSI

EMAIL

NOM. TEL

PEJABAT KETUA PERPUSTAKAAN

Ts. Mohamad Hamidi Mohd Jais

Ketua Timbalan Pustakawan

Ketua

Perpustakaan

mhamidi102@uitm.edu.my

03-3258 4010

BAHAGIAN PENTADBIRAN ORGANISASI

Siti Fazlina Mohamed Raffi

Pustakawan Kanan

Ketua Bahagian

fazlina8089@uitm.edu.my

03-3258 4240

Unit Pentadbiran

Kamarunisa Mudhar

Pembantu Pustakawan Tertinggi

Staf

kamarunisa@uitm.edu.my

03-3258 4241

Zettyhasni Zulkarnaini

Pembantu Operasi

Staf

zettyhasni@uitm.edu.my

03-3258 4244

Unit Arkib

Mohd Sarapi Samah

Pembantu Pemuliharaan

Staf

sarapi@uitm.edu.my

03-3258 4246

Nor Salimah Abd Jamil

Pembantu Pustakawan

Staf

nsalimah@uitm.edu.my

03-3258

BAHAGIAN PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

Unit Pesanan Bahan

Fariz Azuan Harun

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

fariz5263@uitm.edu.my

03-3258 4238

Roziwaty Jaiman

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

roziwaty@uitm.edu.my

03-3258 4245

Mohd Zaini Md. Yusuf

Pembantu Operasi

Staf

mohdzaini@uitm.edu.my

03-3258 4243

Unit Harta Intelek

Subha Binti Ismail

Pustakawan Kanan

Ketua Unit

subha_ismail@uitm.edu.my

03-3258 4288

NAMA

JAWATAN

FUNGSI

EMAIL

NOM. TEL

Mohd Fahmi Kadim

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

mohdf752@uitm.edu.my

03-3258 4281

Siti Nornafiza Katmidi

Pembantu Pustakawan

Staf

nornafiza@uitm.edu.my

03-3258 7802

Unit Imbangan Bahan & Pelupusan

Hazrul Amir Tomyang

Pustakawan Kanan

Ketua Unit

hazrulamir@uitm.edu.my

03-3258 4247

Siti Zubaidah Khalid

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

sitizubai807@uitm.edu.my

03-3258 4234

Mohd Ekhwan Mohamad

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

mohdekhwan@uitm.edu.my

03-3258 7801

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN

Hani Liza Norfin

Timbalan Ketua Pustakawan Kanan

Ketua Bahagian

hani@uitm.edu.my

03-3258 4232

Nurul Diana Jasni

Timbalan Ketua Pustakawan

(Cuti Belajar)

diana875@uitm.edu.my

 

Amir Muhamad Shafie

Pustakawan

Staf

amirshafie@uitm.edu.my

03-3258 4257

Unit Perkhidmatan Pelanggan

Hafiza Mustape

Pustakawan Kanan

Ketua Unit

hafiza_mus@uitm.edu.my

03-3258 4258

Bakar Mohd Yasin

Pembantu Pustakawan Tertinggi

Staf

bakar585@uitm.edu.my

03-3258 4233

Noraini Ahamat Kamil

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

noraini810@uitm.edu.my

03-3258 4233

Hamizan Hamzah

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

hamizan484@uitm.edu.my

03-3258 4237

Firdaus Abdul Rahim

Pembantu Pustakawan Kanan

Staf

firdaus5545@uitm.edu.my

03-3258 4237

Rahimah Kamardin

Pembantu Pustakawan

Staf

rahimah2841@uitm.edu.my

03-3258 4237

PEJABAT PENGURUSAN FASILITI

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

1

KOSONG

Pengarah

603 3258 4040

 

2

Nurul Dahlya Haji Alias

Timbalan Pengarah

603 3258 4004

dahlya@uitm.edu.my

3

Mohammad Hisham Alias

Penolong Pendaftar Kanan

603 3258 4053

hisham3005@uitm.edu.my

4

Siti Sara Ramlee

Kerani Kanan

603 3258 4127

sitisara190@uitm.edu.my

5

Maziah Khiri

Kerani Kanan

603 3258 4048

maziah048@uitm.edu.my

6

Haji Rasmian Romallani

Pemandu

603 3258 4067

rasmian@uitm.edu.my

7

Mohd Nazri Subarjo

Pembantu Operasi

603 3258 4067

mohdna0205@uitm.edu.my

BAHAGIAN PENGURUSAN TENAGA

9

Ir Edwina Hamzah

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4065

edwina370@uitm.edu.my

10

Siti Farah Hashim

Penolong Jurutera Kanan

604 3258 4125

farah_hashim@uitm.edu.my

11

Muhammad Nizam Muhammad Zainal

Penolong Jurutera

603 3258 4266

nizamzainal@uitm.edu.my

12

Abd Rahim Salleh

Pembantu Kemahiran Tertinggi

603 3258 4266

rahimsaleh@uitm.edu.my

BAHAGIAN PROJEK DAN REKA BENTUK

13

Murni Akida Nasir

Arkitek Kanan/Ketua

603 3258 4066

murnia2768@uitm.edu.my

14

Mohammad Aliff Mansor

Jurutera Mekanikal

603 3258 4093

mdaliff@uitm.edu.my

15

Ahmad Bazli Mohd Hussin

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 4126

bazli543@uitm.edu.my

16

Mohd Shahrin Khalid

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4095

shah_reen2000@uitm.edu.my

17

Tc. Mohd Farizal Abd Ghaffar

Penolong Jurutera

603 3258 4269

farizal253@uitm.edu.my

18

Yushita Yusop

Penolong Jurutera

603 3258 4268

yushita370@uitm.edu.my

19

Mohd Shairul Faiz Buang

Pelukis Pelan Seni Bina Kanan

603 3258 4068

mohdshairul@uitm.edu.my

20

Muhammad Ridhwan Misruddin

Penolong Jurutera

603 3258 4045

ridhwanmisruddin@uitm.edu.my

BAHAGIAN KUALITI, KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

21

Sr. Mohd Shaharudin Saud

Juruukur Bangunan Kanan/Ketua

603 3258 4059

shaharudin@uitm.edu.my

22

Norazizah Abdullah

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 5858

norazizah680@uitm.edu.my

23

Aznizam Kamal @ Kamarudin

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4262

aznizam@uitm.edu.my

24

Ahmad Ibrahim Amat Ramsa

Penolong Juruukur Bangunan Kanan

603 3258 4261

ibrahim2835@uitm.edu.my

25

Marhana Ahmad

Pelukis Pelan Seni Bina Kanan

603 3258 4263

marhana9990@uitm.edu.my

26

Mohd Safrin Mohamad Rasdi

Penolong Juruukur Bangunan Kanan

603 3258 4286

safrin@uitm.edu.my

27

Mohd Firdaus Abd Rahman

Penolong Jurutera

603 3258 4273

firdaus04@uitm.edu.my

BAHAGIAN KONTRAK DAN KAWALAN KOS

28

Mohd Faiz Mohsin

Juruukur Bahan Kanan/Ketua

603 3258 4096

faiz577@uitm.edu.my

29

Saharudin Saidin

Penolong Juruukur Bahan Kanan

603 3258 4274

sahar9867@uitm.edu.my

30

Nor Hismalisa Abdul Rahman

Penolong Juruukur Bahan

603 3258 4275

norhismalisa@uitm.edu.my

31

Haiqal Afiq Onn

Penolong Juruukur Bahan

603 3258 7793

haiqalafiq@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI FASILITI (PFI)

32

Syamsul Anuar Mohd Dahari

Jurutera Awam/Ketua

CUTI BELAJAR

33

Nashrul Nawwarah Abd Rahman

Jurutera Mekanikal

603 3258 6061

nnawwarah@uitm.edu.my

34

Tc. Shahrin Salleh

Ketua Penolong Jurutera

603 3258 6065

shahrin094@uitm.edu.my

35

Muhammad Fahmi Nasri

Penolong Jurutera

603 3258 6070

fahminasri@uitm.edu.my

36

Mohd Ridhuan Omar

Penolong Jurutera

603 3258 6069

ridhuan1929@uitm.edu.my

37

Mohd Farid Shaari

Penolong Jurutera

603 3258 6067

mfarid2229@uitm.edu.my

38

Abdul Hamid Ahmad

Penolong Jurutera

603 3258 6064

ahamidahmad@uitm.edu.my

39

Tc. Napsiah Putit

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 6063

nab@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI BANGUNAN & INFRASTRUKTUR

UNIT LANDSKAP

40

Irwan Ismadi Masout

Arkitek Landskap Kanan/Ketua

603 3258 4050

irwan607@uitm.edu.my

41

Mohamad Nizan Mohamad Zaman Khan

Penolong Arkitek Landskap Kanan

603 3258 4052

nizan1412@uitm.edu.my

42

Hirlyfaizu Lop

Penolong Arkitek Landskap

603 3258 4051

hirly118@uitm.edu.my

43

Nurul Ain Mohamad

Penolong Arkitek Landskap

603 3258 7842

nurulain9199@uitm.edu.my

44

Azly Abdul Hamid

Penolong Juru Ukur

603 3258 7843

azly@uitm.edu.my

UNIT AWAM

45

Ts. Noor Azniza Baharuddin

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4042

azniza1632@uitm.edu.my

46

Muhammad Azim Mohd Alawi

Jurutera Awam

603 3258 4260

azimalawi@uitm.edu.my

47

Rashidi Kusairi

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 7841

rasidi773@uitm.edu.my

48

Mohd Yusof Karnain

Penolong Jurutera

603 3258 4055

yusof3533@uitm.edu.my

49

Tc. Khalid Hakam Amir

Penolong Jurutera

603 3258 4046

khalid751@uitm.edu.my

50

Norhaidi Mat Saud

Penolong Jurutera

603 3258 4054

norhaidi@uitm.edu.my

51

Hazwan Mohd Razukhi

Penolong Jurutera

603 3258 7844

hazwan749@uitm.edu.my

52

Muhammad Zaki Muhammad

Penolong Jurutera

603 3258 4064

zaki3921@uitm.edu.my

UNIT ELEKTRIK

53

Mohamad Nizzuan Mat Hashim

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 7840

nizzuan@uitm.edu.my

54

Mohd Nor Daud

Penolong Jurutera Tertinggi

603 3258 4071

mohdnor@uitm.edu.my

55

Mohd Shahir Hashim

Penolong Jurutera Kanan

603 3258 4072

mdshahir@uitm.edu.my

56

Muhammad Hassan Farid Salam

Penolong Jurutera

603 3258 7846

mhfarid@uitm.edu.my

57

Wan Ahmad Redhuan Wan Abd Rahim

Penolong Jurutera

603 3258 4047

ahmadredhuan@uitm.edu.my

58

Noor Rahmad Adinan

Penolong Jurutera

603 3258 4056

noor_rahmad@uitm.edu.my

59

Mohd Zaifulnizam Burham

Penolong Jurutera

603 3258 7844

zaifulnizam@uitm.edu.my

60

Mohd Khuzaifah Zainal Abidin

Penjaga Jentera Elektrik Kanan

603 3258 4062

mohdk609@uitm.edu.my

61

Muhammad Afiq Rosdi

Penjaga Jentera Elektrik

603 3258 4061

afiq9636@uitm.edu.my

62

Ibrahim Mat Yi

Penolong Jurutera

603 3258 4264

ibrahim827@uitm.edu.my

UNIT MEKANIKAL

63

Mohd Fauzi Hassim

Jurutera Kanan/Ketua

603 3258 4043

fauzi8647@uitm.edu.my

64

Shamsul Rizal Mohd Shapawi

Penolong Jurutera 

603 3258 4057

shamsul2201@uitm.edu.my

65

Mohd Azizi Fahmi Heesham

Penolong Jurutera

603 3258 4041

azizifahmi@uitm.edu.my

66

Muhammad Syafiq M Salim

Penolong Jurutera

603 3258 4060

syafiq2686@uitm.edu.my

67

Khairul Abidin Mohamed

Penolong Jurutera

603 3258 7845

khairul2393@uitm.edu.my

UNIT ADUAN DAN MAJLIS

68

Irwan Arshad

Juruukur Bangunan Kanan/Ketua

603 3258 7791

irwan43@uitm.edu.my

69

Mohd Hafiz Syafiq Arajle

Penolong Jurutera 

603 3258 4070

hafizsyafiq@uitm.edu.my

70

Mohd Nizam Misdan

Pembantu Kemahiran Kanan

603 3258 4070

nizam931@uitm.edu.my

BAHAGIAN OPERASI FASILITI KAMPUS PUNCAK PERDANA

71

Sharum Md Jilis

Jurutera Kanan/Ketua

603 7962 2044

sharum199@uitm.edu.my

72

Wan Adita Ezat Mohd Rusli

Penolong Jurutera Kanan

603 7962 2306

wanaditaezat@uitm.edu.my

73

Huzairul Azrin Mahmud

Penolong Jurutera 

 

huzai570@uitm.edu.my

74

Rohizat Hassan

Penolong Jurutera

 

rohizat@uitm.edu.my

   

Kaunter

603 7962 2255

 
BAHAGIAN INFOSTRUKTUR
Pentadbiran
Zamani Umar Husin Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 7878 603 3258 4018
Minizuan Montah Pembantu Tadbir Kanan (Perkeranian Operasi)  603 3258 4554  

Unit Operasi ICT Kampus Puncak Alam
Hairulnizam Ghazali Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4024  
Rubiah Mohd Yusoff Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4334  
Mohd Fadzil Ahmad Talaha Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4774  
Syazani Alif Aduka Penolong Pegawai Teknologi Maklumat   603 3258 4877  
Muhammad Arif Masnu Penolong Pegawai Teknologi Maklumat  603 3258 4248  
Zainalabidin Mohd Noor Juruteknik Komputer Kanan 603 3258 4595  

Unit Sistem Aplikasi
Nura Mohd Thalha Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4909  
Norhidayat Kamarudin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4122  
Aini Amirah Jalaluddin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4331  
Mohd Rozi Talib Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4907  

Unit Infrastruktur ICT
Azarudin Abdul Samad Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4141  
Muhamad Khairul Abdul Hadi (CUTI TANPA GAJI) Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4242  
Mohd Riduan Jaafar Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan 603 3258 4848  
Mohd Azani Abd Wahab Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 3258 4123  
Sollehuddin Zailani Juruteknik Komputer 603 3258 5171  

Unit Operasi ICT Kampus Puncak Perdana
Fadzinu Aulla Mohamed Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Tertinggi 603 7962 2061  
Aznor Zamhuri Adli Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 603 7962 2031  
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Nor Azyyati Binti Md Saad Koordinator 603 3258 4078 603 3258 4019
Rosly Bin Mahmood Pereka 603 3258 7852
Mohd Noralis Bin Mohd Sharif Penolong Grafik Kanan 603 3258 7851
Muhammad Ainuddin Bin Mohd Hata Jurufoto 603 3258 4902
Norariza Binti Mohd Noor Kerani Kanan 603 3258 4033
Jamilah Binti Yaman Shah Kerani Kanan 603 3258 4887
Harina Binti Mohd Nasir Kerani Kanan 603 3258 4887
Intan Dayana Binti Tajuddin Kerani 603 3258 4000
Nor Tazada Binti Nordin Pegawai Khidmat Pelanggan  Kampus Puncak Perdana 603 7962 2000
UNIT HAL EHWAL ISLAM

KAMPUS PUNCAK ALAM

NAMA

JAWATAN

NO TELEFON

Ketua Unit Hal Ehwal Islam

Haji Lufti Fauzi Bin Haji Sabari

Timbalan Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4102

Pentadbiran 

Muhammad Arif bin Mohmad Shah

Kerani

603 3258 4109

Seksyen Dakwah Dan Khidmat Komuniti 

Kosong

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4112

Seksyen Bimbingan Dan Pendidikan

Mohd Hafiz Bin Mohd Hasan

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 7838

Khairul Azwad Ibrahim

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 3258 7830

Seksyen Pengurusan & Imarah Masjid

Noor Rashidah A. Rahman

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 3258 4106

Muhamad Zaki Mustapa

Pegawai Eksekutif HEI (Imam)

603 3258 4119

Mohd Norhisyam Azman

Pegawai Eksekutif HEI (Imam)

603 3258 4104

Muhamad Iqbal Kasmuri

Kerani Kanan HEI (Bilal)

603 3258 4103

KAMPUS PUNCAK PERDANA

Mohd Hafiz Bin Mohd Hasan

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 7962 2038

Umar Zahid Bin Ramlan

Kerani HEI (Bilal)

603 7962 2037

KAMPUS DENGKIL

NAMA

JAWATAN

NO TELEFON

Ahmad Firdaus Ismail

Penolong Pendaftar Kanan (Hal Ehwal Islam)

603 8924 5204

Abdul Rahman Abdul Rani

Pegawai Eksekutif Kanan HEI (Imam)

603 8924 5203

KAMPUS SUNGAI BULOH / SELAYANG / TELUK INTAN

Muhammad Najih Irsyad Ahmad Puhad

Penolong Pendaftar (Hal Ehwal Islam)

603 6126 7562

POLIS BANTUAN

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

 

KAUNTER AM
(0800HRS - 1700HRS)
KAUNTER BAYARAN
PELEKAT KENDERAAN / PAS KESELAMATAN / SAMAN LALU LINTAS
(0800HRS - 1630HRS)

-

03-3258 4222

pbucskpa@uitm.edu.my

PUSAT KAWALAN (24J)

03-3258 4444 / 0192727720

BILIK MESYUARAT / BILIK GERAKAN BENCANA UCS

03-3258 6000

PINTU MASUK 01

03-3258 6222

PINTU MASUK 02

03-3258 4999

SEKSYEN PENTADBIRAN

1

DSP/PB SURIA BIN HJ KAMIS

KETUA PEJABAT POLIS BANTUAN

03-3258 4114

suriakamis@uitm.edu.my

2

MUHAMMAD FAIRZUL BIN MOHD HAMZAH

PEGAWAI KESELAMATAN KANAN

03-3258 4181

fairzul@uitm.edu.my

3

INSP/PB NOORHUSNIDA BINTI HUSAIN

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN (PENTADBIRAN)

03-3258 4183

noorh610@uitm.edu.my

4

KPL/PB SUHAIDI BIN MOHAMAD

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (LOGISTIK)

03-3258 4191

suhaidi72@uitm.edu.my

5

KONST/PB NURUL HUSNA BINTI MOHAMED SHAARI

PENGAWAL KESELAMATAN (KAUNTER/AM)

03-3258 4222

 

nurulhusna8763@uitm.edu.my

6

PW3152 NIK AZIAN BINTI NIK ABDULLAH

PENGAWAL KESELAMATAN (KAUNTER/AM)

nikazian@uitm.edu.my

7

P/3076 MUHAMMAD SYAFIQ BIN HASHIM

PENGAWAL KESELAMATAN (LOGISTIK/AM)

syafiqhashim@uitm.edu.my

SEKSYEN OPERASI

8

INSP/PB SHAHRUL AKMAL BIN TAIB

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN KANAN

03-3258 4185

akmal099@uitm.edu.my

9

SJN/PB ABDUL RAZAK BIN HJ. BAKAR

PEMBANTU KESELAMATAN KANAN

03-3258 4189

arazak774@uitm.edu.my

10

KPL/PB SITI AIDA BINTI YUSOP

PENGAWAL KESELAMATAN TERTINGGI

03-3258 6090

siti444@uitm.edu.my

11

KPL/PB ROZALI BIN DARUS

PENGAWAL KESELAMATAN TERTINGGI

rozali704@uitm.edu.my

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

12

LKPL/PB KAMAL BAHARIN BIN MOKHTAR

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

03-3258 6090 / 03-3258 4444

kamal300@uitm.edu.my

13

LKPL/PB MOHD AZHAR BIN SHABDIN

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN

azhar981@uitm.edu.my

14

LKPL/PB MOHAMAD SAIFULNIZAM BIN SULAIMAN

PENGAWAL KESELAMATAN

03-3258 6090 / 03-3258 4444

saiful4924@uitm.edu.my

15

KONST/PB SUHAILI BIN IDRIS

PENGAWAL KESELAMATAN

suhaili0050@uitm.edu.my

16

KONST/PB MOHD HUZAIRI BIN RAZALI

PENGAWAL KESELAMATAN

huzairi1987@uitm.edu.my

17

KONST/PB MOHAMAD AZWAN BIN ABDULLAH

PENGAWAL KESELAMATAN

azwan9448@uitm.edu.my

18

KONST/PB MOHD RIDUAN BIN FAUZI

PENGAWAL KESELAMATAN

riduanfauzi@uitm.edu.my

19

KONST/PB SITI JALIHA BINTI ABU BAKAR

PENGAWAL KESELAMATAN

sitijaliha@uitm.edu.my

20

KONTS/PB 100708 NUR FARZANA BINTI AHMAD

PENGAWAL KESELAMATAN

nurfarzana@uitm.edu.my

21

P/2836 AYUB BIN ZAINAL ABIDIN

PENGAWAL KESELAMATAN

ayub6852@uitm.edu.my

22

LKPL/PB MOHD ZAKIR BIN ABDUL RAHMAN

PENGAWAL KESELAMATAN

mohdza2814@uitm.edu.my

23

P/2889 AZIZUL BIN ARISFADILAH

PENGAWAL KESELAMATAN

azizul0330@uitm.edu.my

24

P/2941 MUHAMMAD HAFIZI BIN ISMAIL

PENGAWAL KESELAMATAN

muhammadhafizi@uitm.edu.my

25

P/2983 MUHAMMAD SAIFULDDIN HISHAM BIN DOLLAH

PENGAWAL KESELAMATAN

saifulddin04@uitm.edu.my

26

P/2984 MUHAMMAD SAIFUL BAHARI BIN HUSSAIN

PENGAWAL KESELAMATAN

mdsaifulbahari@uitm.edu.my

27

P/3074 RIZUAN BIN RAHMAT

PENGAWAL KESELAMATAN

rizuan@uitm.edu.my

28

P/3075 MUHAMAD AQMAR BIN ABDUL AZIZ

PENGAWAL KESELAMATAN

aqmaraziz@uitm.edu.my

29

P/3126 MUHAMMAD HILMI BIN MOHD BUKHAIRY

PENGAWAL KESELAMATAN

hilmibukhairy@uitm.edu.my

30

P3089 FAIZAL BIN ISMAIL

PENGAWAL KESELAMATAN

faizalismail@uitm.edu.my

31

PW3172 ROZRIATUL AZREEN BINTI MAT RUDI

PENGAWAL KESELAMATAN

azreen1993@uitm.edu.my

32

P3176 MOHAMAD ZULAZRI BIN MOHAMAD NAZRI

PENGAWAL KESELAMATAN

zulazrinazri@uitm.edu.my

SEKSYEN TRAFIK / PERONDA

33

INSP/PB AHMAD BIN ABD GHANI

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN

03-3258 4190

ahmadghani@uitm.edu.my

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

34

LKPL/PB SAMSUL NIZAM BIN AB.RAHMAN

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (TRAFIK)

03-3258 6090 / 03-3258 4444

samsul_nizam@uitm.edu.my

35

KONST/PB SURIA MH AFZAN BIN MAJDI

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

suria_afzan@uitm.edu.my

36

KONST/PB KHAIRIL PUTRA BIN SULAIMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

khairilputra@uitm.edu.my

37

KONST/PB 100512 MUHAMMAD AMIRUL HANIF CHE DIN

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

amirulhanif@uitm.edu.my

38

KONST/PB MOHAMAD KHAIRI BIN HJ. HASSAN

PENGAWAL KESELAMATAN (TRAFIK)

khairi4333@uitm.edu.my

39

KONST/PB SAHABUDIN BIN KASLIN

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (PERONDA)

shaha7187@uitm.edu.my

40

KONST/PB MOHD FATIHI BIN AB. AZIZ

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

fatihi9707@uitm.edu.my

41

KONST/PB MUHAMMAD AZRIL BIN JAMALUDDIN

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

paktamazril@uitm.edu.my

42

KONST/PB MUHAMMAD SHUKRY BIN SAMAT

PENGAWAL KESELAMATAN (PERONDA)

shukry@uitm.edu.my

SEKSYEN SIASATAN & PUSAT KAWALAN

43

INSP/PB ABDUL GHAFUR BIN ABDUL RAHIM

PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN

03-3258 4182

ghafur@uitm.edu.my

44

KPL/PB MASLINDA BINTI MIOR ZAINUDDIN

PENGAWAL KESELAMATAN TERTINGGI

03-3258 4184

maslinda@uitm.edu.my

45

KONST/PB MUHAIRIE BIN MOHD SABRI

PENGAWAL KESELAMATAN (SIASATAN)

muhairie9668@uitm.edu.my

46

KONST/PB TUAN ISMAIL BIN TUAN DERAMAN

PENGAWAL KESELAMATAN (SIASATAN)

tuanismail@uitm.edu.my

47

LKPL/PB AFIZI BIN HJ. ABDUL AZIZ

PENGAWAL KESELAMATAN (SIASATAN)

03-3258 4444

afizi2805@uitm.edu.my

BIL

NAMA

JAWATAN

NO. TELEFON

EMEL

48

LKPL/PB MUHAMMAD ROPFI BIN AHMAD

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (PUSAT KAWALAN)

03-3258 4444

ropfi@uitm.edu.my

49

LKPL/PB RAZMAN BIN MOHD SAARI

PENGAWAL KESELAMATAN (PUSAT KAWALAN)

razmansaari@uitm.edu.my

50

LKPL/PB JAZIRA NORA BINTI JA’AFAR

PENGAWAL KESELAMATAN (PUSAT KAWALAN)

jazira_nora@uitm.edu.my

51

LKPL/PB ROHMAT BIN KAMARI

PENGAWAL KESELAMATAN KANAN (PUSAT KAWALAN)

rohmat479@uitm.edu.my

52

KONST/PB NORAZMAN BIN ABU HASSAN

PENGAWAL KESELAMATAN (PUSAT KAWALAN)

norazm2805@uitm.edu.my

UNIT PENGURUSAN KUALITI

Ketua Unit Pengurusan Kualiti

Dr. Shantakumari Rajan

shanta@uitm.edu.my

603 32584443

Wakil Pengurusan

Alfina Bakar K.M.N.

alfina@uitm.edu.my

603 32584014

Setiausaha

Nursyakirin Jantan

nursyakirin@uitm.edu.my

603 32584162

Ketua Sistem Audit

Mohammad Hisham Alias

hisham3005@uitm.edu.my

603 32584053

Penyelaras Dokumen Kualiti

Mohd Anuar Mohd Maasom

anuar8991@uitm.edu.my

603 32584240

Penyelaras Operational Excellence

Mohd Tarmizi Abdul Raman

mizie403@uitm.edu.my

603 79622199  

Penyelaras Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)

Zolkeflee Haron

zolke452@uitm.edu.my

603 79622351

Penyelaras Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Qamarul Anuar Mohamad

qamarul@uitm.edu.my

603 32584179

Penyelaras Pengurusan Risiko

Mohammad Rahimi Aziz

moham724@uitm.edu.my

603 355443447

Penyelaras Komunikasi Dalaman

Hairulnizam Ghazali

hairulnizam@uitm.edu.my

603 89245205

Penyelaras Latihan

Nor Haizah Mokhtar

norhaizah@uitm.edu.my

603 32584037

Penyelaras Analisa Data dan Kepuasan Pelanggan

Sr Mohd Shaharudin Saud

shaharudin@uitm.edu.my

603 32584059

Penyelaras Dokumentasi dan Pelaporan

-

-

Koordinator Pengurusan Kualiti Sungai Buloh 

Encik Shahrani Abdul Manaf

shahrani883@uitm.edu.my

603 61267159

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000