UCS Executive Members

Image

 

Rektor
603 3258 4001
Image
Timbalan Rektor
(Penyelidikan & Inovasi)
603 3258 4333
Image
Timbalan Rektor
(Hal Ehwal Pelajar)
603 3258 4002
Image
Timbalan Rektor
(Hubungan Industri, Komuniti, Alumni Dan Keusahawanan)
603 3258 4888
Image

PROFESOR MADYA DR. MOHD HAIDZIR ABD MANAF
Penolong Rektor
Kampus Sungai Buloh & Selayang
603 6126 7552

Image

ALFINA BAKAR, K.M.N
Ketua Timbalan Pendaftar Kanan
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia
603 3258 4014

Image

NOOR ALZURA ALANG IDRIS
Ketua Timbalan Bendahari
603 3258 4005

Image

TS. MOHAMAD HAMIDI HJ. MOHD JAIS
Ketua Timbalan Pustakawan
603 3258 4010

Image

KEKOSONGAN
Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti
603 3258 4040

Deans

Image

PROFESOR MADYA DR FAZAH AKHTAR HANAPIAH
Dekan
Fakulti Perubatan
603 3258 7608

Image

PROFESOR MADYA. DR AIDA NUR ASHIKIN ABD RAHMAN
Dekan
Fakulti Pergigian
603 6126 6100

Image

PROFESOR DATO DR ABU BAKAR ABDUL MAJEED
Dekan
Fakulti Farmasi
603 32584645

Image

PROFESOR DR. ZULKHAIRI HJ AMOM
Dekan
Fakulti Sains Kesihatan
603 3258 4301

Image

PROFESOR DR. FIRDAUS ABDULLAH
Dekan
Pengurusan Dan Perniagaan
603 3258 7011

Image

PROFESOR MADYA DR. NORZUWANA SUMARJAN
Dekan
Pengurusan Hotel dan Pelancongan
603 32587600

Image

PROFESOR DR. HASLINDA YUSOFF
Dekan
Fakulti Perakaunan
603 32587300

Image

PROFESOR DR. SHARIPAH RUZAINA SYED ARIS
Dekan
Fakulti Pendidikan
603-3258 4014

Directors

Image

PROF. DR. AHMAD FARID ABIDIN @ BHARUN
Pengarah
Pusat Asasi
603 3258 7011

Image

PROF. DR. FARIDA ZURAINA MOHD YUSOF
Pengarah
Institut Farmakogenomik lntegratif (iPROMISE)
603 32587600

Image

PROF. MADYA DR. FATIMAH SALIM
Pengarah
Atta-Ur-Rahman Institute For Natural Product Discovery (AuRIns)
603 32587300

Image
PROF. DR. MOHD YUSMIAIDIL PUTERA MOHD YUSOF
Pengarah
I-PPerForM
603 6126 7464

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000