Meeting Calendar @UCS 2023

Bahagian Penyelidikan dan Inovasi (P&I)

Jawatankuasa Penyelidikan Negeri (JPN) UCS

 

PERKARA

 

BULAN

 

TARIKH MESYUARAT

 

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENYELIDIKAN NEGERI (JPN)

FEBRUARI

7/02/2023 (Selasa)

 • Kekerapan enam (6) kali setahun
 • Masa mesyuarat jam 2.30 petang
 • Mesyuarat Pra diadakan satu (1) minggu sebelum mesyuarat
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat

APRIL

4/04/2023 (Selasa)

JUN

6/06/2023 (selasa)

OGOS

8/08/2023 (selasa)

OKTOBER

3/10/2023 (selasa)

DISEMBER

5/12/2023 (Selasa)

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Jawatankuasa Pengurusan Pelajar Negeri (JPPN)

 PERKARA

 BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

 TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN PELAJAR NEGERI

APRIL

Februari 2023

 Februari 2023

 • Kekerapan dua (2) kali setahun / Permohonan perlu dikemukakan kepada urusetia 7 hari sebelum mesyuarat

OKTOBER

September 2023

September 2023

Jawatankuasa Tabung Amanah Hal Ehwal Pelajar

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH HAL EHWAL PELAJAR

JANUARI

17/01/2023

25.01.2023 (Selasa)

 • Kekerapan sebulan (1) sekali / Kertas kerja perlu dikemukakan kepada urusetia 7 hari sebelum mesyuarat

FEBRUARI

02/02/2023

09/02/2023 (Khamis)

MAC

02/03/2023

09/03/2023 (Khamis)

APRIL

06/04/2023

13/04/2023 (Khamis)

MEI

04/05/2023

11/05/2023 (Khamis)

JUN

01/06/2023

08/06/2023 (Khamis)

JULAI

29/06/2023

06/07/2023 (Khamis)

OGOS

03/08/2023

10/08/2023 (Khamis)

SEPTEMBER

07/09/2023

14/09/2023 (Khamis)

OKTOBER

05/10/2023

12/10/2023 (Khamis)

NOVEMBER

02/11/2023

09/11/2023 (Khamis)

DISEMBER

07/12/2023

14/12/2023 (Khamis)

Jawatankuasa Pengurangan/Pengecualian Yuran Pengajian Pelajar

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT PENGURANGAN/
PENGECUALIAN YURAN PENGAJIAN PELAJAR

APRIL

10/04/2023

14/04/2023 (Khamis)

 • Kekerapan dua (2) kali setahun
Bahagian iCARE

Jawatankuasa Jaringan Negeri (JKN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA JARINGAN NEGERI (JKN)

MAC

21/03/2023 (Selasa/11.00 Pagi)

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) kali setahun

JULAI

25/07/2023 (Selasa/11.00 Pagi)

Jawatankuasa Ruang Niaga Negeri (JKRN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA RUANG NIAGA NEGERI (JKRN)

FEBRUARI

16/02/2023 (Khamis/10.00 Pagi)

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) bulan sekali

APRIL

19/04/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

JUN

22/06/2023 (Khamis/10.00 Pagi)

OGOS

23/08/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

OKTOBER

26/10/2022 (Khamis/10.00 Pagi)

DISEMBER

20/12/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

Bahagian Pentadbiran Sumber Manusia (BPSM)

Jawatankuasa Sumber Manusia Negeri (JKSMN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

JAWATANKUASA SUMBER MANUSIA NEGERI (JKSMN)

JANUARI

19/01/2023

 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Kekerapan enam (6) kali setahun

MAC

16/03/2023

MEI

18/05/2023

JULAI

13/07/2023

SEPTEMBER

14/09/2023

NOVEMBER

16/11/2023

Jawatankuasa Ruang Niaga Negeri (JKRN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

 CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA RUANG NIAGA NEGERI (JKRN)

FEBRUARI

16/02/2023 (Khamis/10.00 Pagi)

 • Kekerapan mesyuarat dua (2) bulan sekali

APRIL

19/04/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

JUN

22/06/2023 (Khamis/10.00 Pagi)

OGOS

23/08/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

OKTOBER

26/10/2022 (Khamis/10.00 Pagi)

DISEMBER

20/12/2023 (Rabu/10.00 Pagi)

Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM)

JANUARI

19/01/2023

 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Permohonan penganjuran kursus melibatkan staf pelbagai PTJ perlu dikemukakan dua (2) bulan dari tarikh kursus.
 • Permohonan anjur atau hadir kursus melibatkan kelulusan ILD, untuk luar negara enam (6) bulan dari tarikh kursus dan dalam negara tiga (3) bulan dari tarikh kursus.

FEBRUARI

16/02/2023

MAC

16/03/2023

APRIL

13/04/2023

MEI

18/05/2023

JUN

15/06/2023

JULAI

13/07/2023

OGOS

17/08/2023

SEPTEMBER

14/09/2023

OKTOBER

19/10/2023

NOVEMBER

16/11/2023

DISEMBER

14/12/2023

Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA EKSEKUTIF NEGERI (JKEN)

JANUARI

10/01/2023

17/01/2023

 • Minggu ketiga
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Januari/April/Julai dan Oktober: Kehadiran penuh ahli JKEN.

FEBRUARI

14/02/2023

21/02/2023

MAC

14/03/2023

20/03/202

APRIL

11/04/2023

18/04/2023

MEI

09/05/2023

16/05/2023

JUN

13/06/2023

20/06/2023

JULAI

11/07/2023

18/07/2023

OGOS

08/08/2023

15/08/2023

SEPTEMBER

12/09/2023

19/09/2023

OKTOBER

10/10/2023

17/10/2023

NOVEMBER

14/11/2023

21/11/2023

DISEMBER

12/12/2023

19/12/2023

Jawatankuasa Tabung Amanah Am UCS

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH AM UCS

JANUARI

10/01/2023

17/01/2023

 • Minggu ketiga
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Mesyuarat dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diterima.

FEBRUARI

14/02/2023

21/02/2023

MAC

14/03/2023

20/03/2023

APRIL

11/04/2023

18/04/2023

MEI

09/05/2023

16/05/2023

JUN

13/06/2023

20/06/2023

JULAI

11/07/2023

18/07/2023

OGOS

08/08/2023

15/08/2023

SEPTEMBER

12/09/2023

19/09/2023

OKTOBER

10/10/2023

17/10/2023

NOVEMBER

14/11/2023

21/11/2023

DISEMBER

12/12/2023

19/12/2023

Jawatankuasa Perancangan Dan Maklumat Strategik

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN MAKLUMAT STRATEGIK

JANUARI

20/01/2023

 • Kekerapan empat (4) kali setahun

APRIL

07/04/2023

JULAI

07/07/2023

OKTOBER

06/10/2023

Pejabat Bendahari

Jawatankuasa Sebutharga Rasmi

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUTHARGA RASMI

JANUARI

12/01/2023

26/01/2023

 • Kertas kerja dihantar kepada urusetia 14 hari sebelum tarikh mesyuarat
 • Pekeliling Bil. 8 Tahun 2009: Garis panduan Proses Pelawaan dan Penilaian Sebut Harga Rasmi / Tender

FEBRUARI

09/02/2023

23/02/2023

MAC

09/03/2023

23/03/2023

APRIL

04/04/2023

18/04/2023

MEI

11/05/2023

25/05/2023

JUN

08/06/2023

22/06/2023

JULAI

13/07/2023

27/07/2023

OGOS

10/08/2023

24/08/2023

SEPTEMBER

07/09/2023

21/09/2023

OKTOBER

05/10/2023

19/10/2023

NOVEMBER

09/11/2023

23/11/2023

DISEMBER

07/12/2023

21/12/2023

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun Negeri (JPKA UCS)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA  PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN NEGERI (JPKA UCS)

FEBRUARI

Tidak berkenaan

07/02/2023

 • Kekerapan empat (4) kali setahun
 • Permohonan perlu dikemukakan kepada Urus Setia 7 hari sebelum mesyuarat

MEI

09/05/2023

OGOS

03/08/2023

NOVEMBER

02/11/2023

Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Negeri (JPAA UCS)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH NEGERI (JPAA UCS)

FEBRUARI

31/01/2023

07/02/2023

 • Kekerapan empat (4) kali setahun
 • Permohonan perlu dikemukakan kepada Urus Setia 7 hari sebelum mesyuarat

MEI

02/05/2023

09/05/2023

OGOS

27/07/2023

03/08/2023

NOVEMBER

26/10/2023

02/11/2023

Pejabat Pengurusan Fasiliti

Jawatankuasa Teknikal Pelan Induk Negeri (JTPIN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA TEKNIKAL PELAN INDUK NEGERI (JTPIN)

JANUARI

19/01/2023

26/01/2023

 • Kertas kerja dihantar (1) minggu sebelum Tarikh mesyuarat
 • Kekerapan mesyuarat berdasarkan permohonan semasa

FEBRUARI

16/02/2023

23/02/2023

MAC

23/03/2023

30/03/2023

APRIL

20/04/2023

27/04/2023

MEI

18/05/2023

25/05/2023

JUN

15/06/2023

22/06/2023

JULAI

20/07/2023

27/07/2023

OGOS

23/08/2023

30/08/2023

SEPTEMBER

20/09/2023

27/09/2023

OKTOBER

19/10/2023

26/10/2023

NOVEMBER

23/11/2023

30/11/2023

DISEMBER

14/12/2023

21/12/2023

Jawatankuasa Pembangunan Dan Pengurusan Fasiliti Negeri (JPPFN)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI NEGERI (JPPFN)

JANUARI

12.01.2023

19.01.2023

 • Kertas kerja dihantar (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada arahan Pengerusi JPPFN

FEBRUARI

9.02.2023

16.02.2023

MAC

9.03.2023

16.03.2023

APRIL

13.04.2023

20.04.2023

MEI

11.05.2023

18.05.2023

JUN

8.06.2023

15.06.2023

JULAI

13.07.2023

20.07.2023

OGOS

10.08.2023

17.08.2023

SEPTEMBER

14.09.2023

21.09.2023

OKTOBER

16.10.2023

23.10.2023

NOVEMBER

9.11.2023

16.11.2023

DISEMBER

7.12.2023

14.12.2023

Jawatankuasa Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Negeri (JKKPUCS)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGERI (JKKPUCS)

JANUARI

03/01/2023

10/01/2022

Kampus Sg. Buloh

APRIL

04/04/2023

11/04/2023

 Pejabat Pengurusan Fasiliti

JULAI

04/07/2023

11/07/2023

Pusat Asasi

OKTOBER

03/10/2023

10/10/2023

Kolej Pengajian Alam Bina

Jawatankuasa Pengesahan Bayaran Dan Tuntuan (PFI) Negeri (JPBTN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGESAHAN BAYARAN DAN TUNTUAN (PFI) NEGERI (JPBTN)

JANUARI

19/01/2023

 • Kekerapan mesyuarat sebulan sekali

FEBRUARI

21/02/2023

MAC

22/03/2023

APRIL

19/04/2023

MEI

22/05/2023

JUN

19/06/2023

JULAI

20/07/2023

OGOS

22/08/2023

SEPTEMBER

21/09/2023

OKTOBER

19/10/2023

NOVEMBER

21/11/2023

DISEMBER

20/12/2023

Jawatankuasa Pengurusan Utiliti Negeri (JPUN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN UTILITI NEGERI (JPUN)

JANUARI

18/01/2023

 • Kekerapan mesyuarat empat(4) kali setahun

APRIL

14/04/2023

JULAI

14/07/2023

OKTOBER

18/10/2023

Jawatankuasa Pentadbiran Projek Negeri (JPePN)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENTADBIRAN PROJEK NEGERI (JPePN)

JANUARI

03/01/2023

 • Kekerapan mesyuarat satu () kali sebulan

FEBRUARI

07/02/2023

MAC

07/03/2023

APRIL

04/04/2023

MEI

03/05/2023

JUN

07/06/2023

JULAI

04/07/2023

OGOS

02/08/2023

SEPTEMBER

03/09/2023

OKTOBER

03/10/2023

NOVEMBER

02/11/2023

DISEMBER

05/12/2023

Bahagian Infostruktur

Jawatankuasa Penilaian Projek & Teknikal ICT Dan Elektrikal (JITEN)

PERKARA

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK & TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRIKAL (JITEN)

JANUARI

04/01/2023

11/01/2023

 • Kekerapan mesyuarat sebulan sekali.

FEBRUARI

07/02/2023

14/02/2023

MAC

01/03/2023

08/03/2023

APRIL

05/04/2023

12/04/2023

MEI

03/05/2023

10/05/2023

JUN

31/05/2023

07/06/2023

JULAI

05/07/2023

12/07/2023

OGOS

02/08/2023

09/08/2023

SEPTEMBER

30/08/2023

06/09/2023

OKTOBER

04/10/2023

11/10/2023

NOVEMBER

01/11/2023

08/11/2023

DISEMBER

29/11/2023

06/12/2023

PTAR

Jawatankuasa Kelulusan Pembelian Buku Dan Majalah (JKPBM)

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

JAWATANKUASA KELULUSAN PEMBELIAN BUKU DAN MAJALAH (JKPBM)

JANUARI

24/01/2023

24/01/2023

FEBRUARI

21/02/2023

21/02/2023

MAC

21/03/2023

21/03/2023

APRIL

18/04/2023

18/04/2023

MEI

23/05/2023

23/05/2023

JUN

20/06/2023

20/06/2023

JULAI

18/07/2023

18/07/2023

OGOS

22/08/2023

22/08/2023

SEPTEMBER

19/09/2023

19/09/2023

OKTOBER

24/10/2023

24/10/2023

Jawatankuasa Pemilihan Vendor Bagi Buku Dan Majalah 2023

PERKARA

BULAN

TARIKH PENGHANTARAN KERTAS KERJA

TARIKH MESYUARAT

JAWATANKUASA PEMILIHAN VENDOR BAGI BUKU DAN MAJALAH 2023

JANUARI

24/01/2023

24/01/2023

FEBRUARI

21/02/2023

21/02/2023

MAC

21/03/2023

21/03/2023

APRIL

18/04/2023

18/04/2023

MEI

23/05/2023

23/05/2023

JUN

20/06/2023

20/06/2023

JULAI

18/07/2023

18/07/2023

OGOS

22/08/2023

22/08/2023

SEPTEMBER

19/09/2023

19/09/2023

OKTOBER

24/10/2023

24/10/2023

UHEI

Jawatankuasa Tabung Amanah Pusat Islam (TAPI)

PERKARA

BULAN

TARIKH MESYUARAT

CATATAN

MESYUARAT TABUNG AMANAH PUSAT ISLAM (TAPI)

JANUARI

10/01/2023

 • Cadangan Mesyuarat Bermula Jam 9:00 pagi
 • Kekerapan 3 (Tiga) kali setahun

MEI

18/05/2023

SEPTEMBER

12/09/2023

Polis Bantuan

Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri (JOBN)

 

PERKARA

 

BULAN

TARIKH AKHIR KEMUKAKAN KERTAS KERJA

 

TARIKH MESYUARAT

 

CATATAN

JAWATANKUASA OPERASI BENCANA NEGERI (JOBN)

OGOS

15/08/2023 (Selasa)

22/08/2023 (Selasa)

 • Minggu kedua
 • Kertas kerja dihantar satu (1) minggu sebelum tarikh mesyuarat
 • Tidak termasuk mesyuarat JOBN Khas yang akan diadakan pada masa yang perlu
 • Sebarang perubahan adalah tertakluk kepada arahan Pengerusi Mesyuarat (Rektor UCS)

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000

 

Please publish modules in offcanvas position.