e-Rekod (Staf)

Pengisian borang pengesahan dan akujanji berkaitan kolej secara atas talian oleh staf.

e-Rekod (Pelajar)

Pengisian borang pengesahan dan akujanji berkaitan kolej secara atas talian oleh pelajar.

e-Merit (Staf)

Sistem pendaftaran aktiviti atau program yang diadakan oleh PTJ secara atas talian.

e-Merit (Pelajar)

Aplikasi bagi pelajar melihat senarai aktiviti atau program yang telah dihadiri.

e-AORA

Sistem permohonan kebenaran untuk menganjurkan aktiviti oleh persatuan.

e-DocTrack

Sistem pemantauan penyediaan dokumen kontrak kerja dan perkhidmatan.

MyHEI UCS

Sistem permohonan temujanji bimbingan daripada UHEI secara atas talian.

Spot@UCS

Aplikasi pencarian lokasi dan aktiviti atau program sekitar kampus (Geolocation).

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000