Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni & Keusahawanan (iCARE)

  • Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan (iCARE) UiTM Cawangan Selangor merupakan salah satu PTJ di bawah UiTM Cawangan Selangor (UCS) yang diwujudkan pada 2016 dan dikenali sebagai Bahagian iCARE.  Bahagian iCARE bermula dengan pelantikan Timbalan Rektor iCARE pada 1 Januari 2016.  Seterusnya pelantikan Ketua Unit telah dibuat berkuatkuasa pada 15 Februari 2016. 
  • Bermula 1 Mac 2016, penempatan yang telah diterima oleh Bahagian iCARE adalah seorang Penolong Pendaftar (N44), 2 orang Pegawai Eksekutif (N29) dan seorang Kerani (N19) bagi menggerakkan 5 fungsi Bahagian iCARE yang telah diperincikan. 
  • Mulai 1 Mac 2017, penempatan yang diterima oleh Bahagian iCARE adalah seorang Penolong Pendaftar (N41), seorang Pegawai Eksekutif (N29), seorang kerani (N19) dan pada bulan Mei 2019, iCARE telah menerima seorang Setiausaha Pejabat (N29) bagi menggerakkan 5 fungsi Bahagian iCARE yang telah diperincikan.    
  • Bahagian iCARE bertanggungjawab terus kepada Rektor UiTM Cawangan Selangor.

CARTA ORGANISASI

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.


CARTA ORGANISASI iCARE

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: .


 

Borang-Borang Muat Turun

1

BORANG PERMOHONAN PENGANJUR KEUSAHAWANAN PELAJAR PDF Download ]

2

PERMOHONAN TAPAK KEUSAHAWANAN PELAJAR PDF  [ Download ]

3

PERMOHONAN TAPAK NIAGA/ PROMOSI ORANG LUAR PDF  [ Download ]
HUBUNGAN INDUSTRI, KOMUNITI, ALUMNI DAN KEUSAHAWANAN
NAMA JAWATAN NO. TELEFON NO. FAKS
Profesor Madya Sr. Dr. Rosmadi Ghazali Timbalan Rektor (Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni Dan Keusahawanan (iCARE) 603 3258 4888 603 3258 4019
Dr. Arniatul Aiza Mustapha Koordinator Keusahawanan 603 3258 4038
Ts. Dr. Abu Bakar Abdul Hamid Koordinator Jaringan Industri, Komuniti & Alumni  603 3258 4284
Ku Intan Safinas binti Ku Muhamad Penolong Pendaftar Kanan 603 3258 4073
Mastura Binti Abu Amar Setiausaha Pejabat 603 3258 4026
Ratnasary Binti Suardi Pegawai Eksekutif 603 3258 4030
Norhayati Binti Rohani Kerani Kanan 603 3258 4031

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000