Senarai Peralatan Telekomunikasi

  JENIS PERALATAN/ PERKHIDMATAN PENGECUALIAN PERALATAN/ PERKHIDMATAN

  1. Radio dua-hala seperti Walkie-talkie.
  2. Telefon selular (mobile phone)
  3. Telefon (IP dan Talian Tetap).
  4. Sistem telekonferensi/ konferensi video.
  5. Sistem intercom.

   

   

   

   

   

   

   

  1. Peralatan yang dikategori pakai habis seperti bateri.
  2. Peralatan aksesori seperti pengecas, kabel dan handheld PTT mic.
  3. Kelulusan pertukaran kategori talian telefon seperti pertukaran talian B kepada talian A.
  4. Langganan pelan data bersama pembelian telefon selular.
  5. Perkhidmatan bagi tujuan penyelenggaraan - aktiviti yang dilakukan untuk memelihara, menjaga dan servis secara rutin bagi memastikan peralatan beroperasi pada tahap optimum.
  6. Perkhidmatan bagi tujuan pembaikian (alat ganti) - aktiviti yang melibatkan pengesanan kerosakan dan penukaran alat ganti bagi memastikan peralatan kembali beroperasi ke tahap optimum .
  7. Perkhidmatan bagi tujuan penambahbaikan (upgrading) kepada peralatan sedia ada - aktiviti yang dilakukan untuk menambah atau meningkatkan fungsi peralatan yang sedia ada.
  8. Perkhidmatan yg ditawarkan untuk kegunaan spesifik, bersifat sementara dan tiada spesifikasi standard.

   Today Statistic


   *Data source: Google Analytics

   Sekretariat
   Jawatankuasa Penilaian Projek dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN)
   Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
   Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
   Selangor, Malaysia.

   Tel: +603-3258 7878
   Fax: +603-3258 7878 

   Email:  info.ucs@uitm.edu.my