Terma & Rujukan JITEN

  JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN) 

  Punca Kuasa  

  Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil. 03/2021 pada 20 Januari 2021.Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil.17/2021 pada 2 Jun 2021. 

  Penubuhan Jawatankuasa

  Tahun 2021

  Keanggotaan

  Pengerusi  : Timbalan Rektor (yang tidak dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri / Kampus) 

  Pengerusi Ganti : Pelantikan ahli dalam kalangan pegawai yang paling kanan dari segi gred.

   1. Ketua Pengurusan ICT
   2. Dua (2) orang wakil daripada mana-mana bahagian dan sekurang-kurangnya Gred 41 ke atas
   3. 6 orang pegawai di kalangan staf akademik/pentadbiran yang mempunyai kepakaran/ pengalaman dan sekurang-kurangnya Gred 29 ke atas mengikut skop bidang seperti berikut:
    1. ICT
    2. Alat Pandang Dengar
    3. Peralatan Elektronik Pejabat
    4. Peralatan Telekomunikasi
   4. Turut Hadir : Jemputan staf / pihak luar yang mempunyai kepakaran / pengalaman berdasarkan keperluan (jika perlu)
   5. Setiausaha : Pegawai Gred 29 ke atas
   6. Urusetia : Bahagian Infostruktur, UiTM Cawangan

  *Ahli Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri / Kampus tidak boleh mengganggotai JITEN

  Kuasa melantik

   • Pengerusi   : Dilantik oleh Rektor
   • Ahli             : Dilantik oleh Pengerusi 
   • Setiausaha : Dilantik oleh Pengerusi  

  Tempoh Lantikan 

  Dua (2) tahun/Sepanjang memegang jawatan.

  Kekerapan Mesyuarat

  12 kali setahun.

  Kehadiran Minimum Mesyuarat

  Kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 termasuk Pengerusi.

  Fungsi dan Bidang Kuasa

    1. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan / Kampus Negeri mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti berikut:
     1. ICT
     2. Alat Pandang Dengar
     3. Peralatan Elektornik Pejabat
     4. Peralatan Telekomunikasi
    2. Meluluskan permohonan perolehan UiTM Cawangan berdasarkan skop bidang mengikut had nilai perolehan iaitu sehingga RM500,000.
    3. Mencadangkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
    4. Mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan arah tuju serta strategi ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
    5. Menyelaras pelaksanaan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan.
    6. Mengetuai dan memantau perkembangan program ICT dan elektronik UiTM Cawangan serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan.
    7. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti dinyatakan pada 8.1.
    8. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan sehingga RM500,000 seperti berikut:
     1. Meluluskan spesifikasi
     2. Mengesyorkan analisa teknikal
     3. Mengesahkan ujilari
     4. Mengesyorkan pertukaran model
     5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
    9. Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan.

  Agenda Mesyuarat

   Pendahuluan   : Pengisytiharan Kepentingan

                   : Aluan Pengerusi

  Bahagian A       : Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu

                   : Perkara Berbangkit

  Bahagian B      : Permohonan Kelulusan Perolehan

  Bahagian C     : Permohonan Penilaian Teknikal

        1. Kelulusan Spesifikasi
        2. Analisa Teknikal
        3. Pengesahan Ujilari
        4. Pertukaran Model
        5. Penggantian Peralatan Yang Hilang

  Bahagian D       : Hal-hal Lain

   
   
   

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Sekretariat
  Jawatankuasa Penilaian Projek dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN)
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 7878
  Fax: +603-3258 7878 

  Email:  info.ucs@uitm.edu.my