Senarai Dokumen Rujukan

  PEKELILING JABATAN PERDANA MENTERI

  Garis Panduan Perlaksanaan Naturalisasi Laman Web Sektor Awam

  PEKELILING MAMPU

  Garis Panduan Pelaksanaan Rasionalisasi Laman Web Sektor Awam

  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015: Pengurusan Laman Web Agensi Sektor Awam

  Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal Dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (Ict) Agensi Sektor Awam

  Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Data Terbuka Sektor Awam

  PEKELILING KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI

  Surat Pekeliling Ict Kpm Bil. 1 Tahun 2014 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif Ict Bahagian, Jabatan/Agensi Dan Badan Berkanun Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

   PEKELILING BENDAHARI

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2013 - Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (Ict) Kerajaan

   PEKELILING & ARAHAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2013: Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecommunication Technology (Ict) Kerajaan

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.8 Tahun 2011: Perolehan Berkaitan Information And Communication Technology (Ict) Dan Rangkaian Internet

  Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 16 Tahun 2001: Perolehan Perkakasan Dan Perisian Ict Yang Diimport

  PEKELILING BERKAITAN YANG BERKUATKUASA

  Kod Nilai & Etika Warga Uitm

  DASAR & POLISI ICT

  Pelan Strategik Ict (Isp) Uitm 2018-2021

  GARIS PANDUAN ICT

  Dasar ICT Versi 2.0

  Garis Panduan Pengurusan Ict

   LAIN-LAIN DOKUMEN

  Personal Data Protection Act 2010

  Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998

  Akta Jenayah Komputer 1997

  Akta Tandatangan Digital 1997 

   

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Sekretariat
  Jawatankuasa Penilaian Projek dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN)
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 7878
  Fax: +603-3258 7878 

  Email:  info.ucs@uitm.edu.my