Keahlian Terdahulu

  SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN) UCS 

  Bil Nama Keperluan Keanggotaan Tarikh Lantikan Tarikh tamat

  1 

  Prosefor Ts Dr. Rugayah Hashim

  Timbalan Rektor Penyelidikan & Inovasi

  Pengerusi 

  Timbalan Rektor Penyelidikan &

  Jaringan Industri

  01/10/2019

  30/09/2021

  2  

  Dr Hamzah Fansuri Hassan

  Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar

  Pengerusi Ganti

  Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar 

  01/10/2019

    

  30/09/2021 

  3 

  Alfina Bakar

  Ketua Timbalan Pendaftar Kanan

  Ahli

  Ketua Bahagian Pentadbiran 

  15/10/2019 

  14/10/2021 

  4 

  Ir Haji Ismail Mohd Kasim

  Pengarah Pejabat Pengurusan Fasiliti & ICT

  Ahli

  Ketua Pengurusan Fasiliti 

  01/10/2019 

  30/09/2021 

  5 

  Sajudin Samad

  Timbalan Pegawai Teknologi Maklumat

  Ahli

  Ketua Pengurusan ICT 

  01/10/2019 

  30/09/2021 

  6

  Mohammad Rahimi Aziz 

  Timbalan Bendahari

  Ahli

  Wakil Pejabat Bendahari

   

  01/10/2019 

  30/09/2021 

  7 

  Dr Muhamad Khairullnizam Zaini

  Penyelaras Digital UCS

  Ahli

  Atas kepakaran bidang sumber digital 

  02/05/2018 

  01/05/2020 

  8

  Isnariza M Zakaria

  Timbalan Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

  Ahli

  Atas kepakaran bidang perisian, pembangunan sistem maklumat/aplikasi, perkakasan ICT dan rangkaian 

  01/10/2019  

  30/09/2021 

  9

  Arshad Bujang

  Timbalan Ketua Pustakawan Kanan

  Ahli

  Atas kepakaran bidang sumber digital 

  02/05/2018 

  01/05/2020 

  10

  Hajah Rose Hanita Ahmad

  Timbalan Pengarah PPF & ICT

  Ahli

  Atas kepakaran bidang peralatan elektronik, automasi pejabat & telekomunikasi

  02/05/2018 

  01/05/2020

    

  11

  Hamzah Mohamad

  Jurutera Kanan

  Ahli

  Atas kepakaran bidang peralatan elektronik, telekomunikasi dan peralatan automasi pejabat  

  01/10/2019 

  30/09/2021 

  12 

  Marlinah Samsudin

  Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

  Ahli

  Atas kepakaran bidang perisian, pembangunan sistem maklumat/aplikasi, perkakasan ICT dan rangkaian 

  01/06/2020 

  31/05/2022 

  13

  Mohd Khairulnizam Yaakub

  Penolong  Grafik

  Ahli

  Atas kepakaran bidang alat pandang dengar (APD) 

  02/05/2018 

  01/05/2020 

  14

  Nuraini Muhamad Ali

  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

  Setiausaha

  Pegawai Teknologi Maklumat/Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 

  01/10/2019 

  30/09/2021 

  15

   

  Zainalabidin Mohd Noor

  Juruteknik Komputer Kanan

  Urusetia 

  Perkhidmatan ICT

  01/06/2020 

  31/05/2022 

   

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Sekretariat
  Jawatankuasa Penilaian Projek dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN)
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 7878
  Fax: +603-3258 7878 

  Email:  info.ucs@uitm.edu.my