Alat Pandang Dengar

  JENIS PERALATAN

  SKOP PERALATAN/PERKHIDMATAN PENGECUALIAN PERALATAN/PERKHIDMATAN

   ALATAN PENYIARAN

  1. Radio
  2. Sistem Audio termasuk:
  1. PA system
  2. In-door/ outdoor sound reinforcement system
  3. Permanent installation audio system
  4. Conference system
  1. Broadcast Equipment - semua sistem audio satu (1) hala untuk tujuan penyiaran seperti audio signal processor dan audio mixer.
  2. AV control system - semua jenis sistem kawalan dan pemprosesan audio visual.
  3. Televisyen - semua jenis tv termasuk HDTV.

   

    Peralatan

  1. Perakam dan pemain MP3.
  2. Semua alat audio duplicator yang digunakan untuk duplikasi media.
  3. Kamera untuk tujuan khusus seperti kamera dron dan webcam pada komputer.
  4. Aksesori audio seperti microphone, lens, flashlight dan hailer.
  5. Aksesori video seperti skrin projektor (semua jenis), bulb projector, memori kad untuk kamera dan video camera.
  6. Lain-lain aksesori seperti kabel (HDMI, VGA, USB), rack (untuk barangan AV), connector untuk alatan AV, alat bantuan penglihatan 3D/ Augmented Reality, bateri untuk alatan AV, cakera VCD/ DVD dan tripod stand.

  ALATAN PERAKAM

  1. Video Camera - semua jenis video camera, camcorder, perakam video dan DSLR camera.
  2. Kamera Pegun (Still camera) - perakam imej statik digital, analog dan DSLR.
  3. Semua jenis Projector termasuk LCD/ LED video projector
  4. Projektor untuk Transparensi seperti Overhead Projector (OHP).
  5. Pemain VCR (VHS Tape).
  6. Pemain VCD/ DVD (VCD/ DVD Disc).

    Peralatan

  1. Perkhidmatan bagi tujuan penyelenggaraan - aktiviti yang dilakukan untuk memelihara, menjaga dan servis secara rutin bagi memastikan peralatan beroperasi pada tahap optimum.
  2. Perkhidmatan bagi tujuan pembaikian (alat ganti) - aktiviti yang melibatkan pengesanan kerosakan dan penukaran alat ganti bagi memastikan peralatan kembali beroperasi ke tahap optimum.
  3. Perkhidmatan bagi tujuan penambahbaikan (upgrading) kepada peralatan sedia ada - aktiviti yang dilakukan untuk menambah atau meningkatkan fungsi peralatan yang sedia ada.
  4. Perkhidmatan yg ditawarkan untuk kegunaan spesifik, bersifat sementara dan tiada spesifikasi standard. Contoh Sewaan PA System.

  ALATAN PEMBENTANGAN

   

   

   

   

   

   

  1. Visual Presenter - Projektor yang digunakan untuk memaparkan imej dari buku atau gambar bercetak ke skrin layar.
  2. Slide Projector - Projektor yang digunakan untuk memancarkan imej slaid pada skrin.
  3. Display Board - Paparan elektronik yang digunakan untuk memaparkan maklumat.
  4. Interactive board.

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Sekretariat
  Jawatankuasa Penilaian Projek dan Teknikal ICT & Elektronik Negeri (JITEN)
  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 7878
  Fax: +603-3258 7878 

  Email:  info.ucs@uitm.edu.my