Garis Panduan Pengurusan Emel UiTM Cawangan Selangor

Garis Panduan Pengurusan Emel UiTM Cawangan Selangor

Garis panduan pengurusan mel ini disediakan bertujuan untuk menerangkan tatacara perkhidmatan mel bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan secara menyeluruh mengenai pengendalian penerimaan dan pengedaran surat-surat daripada setiap bahagian/ pusat/ unit/ fakulti yang terdapat di Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor (UCS). Garis Panduan ini disediakan oleh Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia UCS dan telah disahkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Negeri (JKEN) UCS Bil. 7 pada 19 September 2022 bagi penerimaan pakai di UCS berkuatkuasa pada 1 Oktober 2022. 

 

Untuk muat turun, sila hubungi Ketua Timbalan Pendaftar Kanan, Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia UCS
 

Date

06 Disember 2022

Tags

Garis Panduan

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000