STRUKTUR JAWATANKUASA JITEN

  +Image
  BIL
  NAMA
  JAWATAN HAKIKI
  JAWATAN DISANDANG
  KEPERLUAN KEANGGOTAAN
  TARIKH LANTIKAN
  TARIKH TAMAT
  JABATAN
  KUASA MELANTIK
  1
  Profesor Ts Dr Asmah Binti Awal
  Timbalan Rektor Penyelidikan & Inovasi
  Pengerusi
  Timbalan Rektor yang tidak dilantik ahli dalam Jawatankuasa Sebutharga
  01/10/2021
  30/09/2023
  Penyelidikan & Inovasi
  Rektor
  2
  Isnariza Binti M Zakaria
  Timbalan Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
  Ahli & Pengerusi Ganti
  Atas kepakaran bidang ICT
  01/06/2021
  31/05/2023
  Hospital UiTM
  Pengerusi
  3
  Dr Muhamad Khairulnizam Bin Zaini
  Timbalan Dekan (Penyelidikan & Hubungan Industri) Fakulti Pengurusan Maklumat
  Ahli
  Atas kepakaran bidang ICT, alat pandang dengar (APD), peralatan elektronik pejabat & telekomunikasi
  01/06/2021
  31/05/2023
  Fakulti Pengurusan Maklumat
  Pengerusi
  4
  Arshad Bin Bujang
  Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
  Ahli
  Atas kepakaran bidang ICT, alat pandang dengar dan peralatan elektronik pejabat
  01/06/2021
  31/05/2023
  Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)
  Pengerusi
  5
  Sajudin Bin Samad
  Timbalan Pegawai Teknologi Maklumat
  Ahli
  Ketua Pengurusan ICT
  01/06/2021
  31/05/2023
  Bahagian ICT
  Pengerusi
  6
  Mohd Anuar Bin Mohd Maasom
  Pustakawan Kanan
  Ahli & Pengerusi Ganti
  Wakil mana-mana bahagian gred 41 ke atas & tidak terlibat dalam Jawatankuasa Sebutharga
  01/06/2021
  31/05/2023
  Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)
  Pengerusi
  7
  Mohammad Hisham Bin Alias
  Penolong  Pendaftar Kanan
  Ahli
  Wakil mana-mana bahagian gred 41 ke atas & tidak terlibat dalam Jawatankuasa Sebutharga
  01/06/2021
  31/05/2023
  Pejabat Pengurusan Fasiliti
  Pengerusi
  8
  Ir Edwina Binti Hamzah
  Jurutera Elektrik Kanan
  Ahli
  Atas kepakaran bidang alat pandang dengar (APD), peralatan elektronik pejabat & telekomunikasi
  01/06/2021
  31/05/2023
  Pejabat Pengurusan Fasiliti
  Pengerusi
  9
  Hairulnizam Bin Ghazali
  Pegawai Teknologi Maklumat
  Ahli
  Atas kepakaran bidang ICT
  01/06/2021
  31/05/2023
  UITM Kampus Dengkil
  Pengerusi
  10
  Ahmad Bazli Bin Mohd Husin
  Penolong Jurutera Tertinggi
  Ahli
  Atas kepakaran bidang alat pandang dengar (APD), peralatan elektronik pejabat & telekomunikasi
  01/06/2021
  31/05/2023
  Pejabat Pengurusan Fasiliti
  Pengerusi
  11
  Nuraini Muhamad Ali
  tel: 03-32584334
  email: nuraini504@uitm.edu.my
  Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
  Setiausaha
  Setiausaha
  01/06/2021
  31/05/2023
  Bahagian ICT
  Pengerusi
  12
  Zainal Abidin Mohd Noor
  tel: 03-32584595
  emel: suezain1327@uitm.edu.my

  Juruteknik Komputer Kanan
  Sekretariat
  Sekretariat
  01/06/2021
  31/05/2023
  Bahagian ICT
  Pengerusi
  13
  Minizuan Montah
  tel: 03-32584554
  emel: minizuan@uitm.edu.my

  Pembantu Tadbir Kanan
  Sekretariat
  Sekretariat
  01/06/2021
  31/05/2023
  Bahagian ICT
  Pengerusi

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 4000
  Fax: +603-3258 4019 

  Email: korporatucs@uitm.edu.my