LATAR BELAKANG

  1.0 PUNCA KUASA

  • Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil.03/2021 pada 20 Januari 2021
  • Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil.17/2021 pada 2 Jun 2021

  2.0 TAHUN PENUBUHAN

  • 2021

  3.0 KEANGGOTAAN

  Pengerusi               

  :

  Timbalan Rektor (yang tidak dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri/ Kampus)

   

  Pengerusi Ganti      

  :

  Pelantikan ahli dalam kalangan pegawai yang paling kanan dari segi gred

   

  Ahli

   :

   :

   :

   

   

   

   

  Ketua Pengurusan ICT

  Dua (2) orang wakil daripada mana-mana bahagian dan sekurang-kurangnya Gred 41 ke atas

  6 orang pegawai di kalangan staf akademik/ pentadbiran yang mempunyai kepakaran/ pengalaman dan sekurang kurangnya Gred 29 ke atas mengikut skop bidang seperti berikut :

  •  ICT
  •  Alat Pandang Dengar
  • Peralatan Elektronik Pejabat
  • Peralatan Telekomunikasi
   

  Turut Hadir 

  :

  Jemputan staf/ pihak luar yang mempunyai kepakaran/ pengalaman berdasarkan keperluan (jika perlu)

   

  Setiausaha 

  :

  Pegawai Gred 29 ke atas 

   

  Sekretariat

  :

  Bahagian Infostruktur, UiTM Cawangan

   
     

  *Ahli Jawatankuasa Sebut Harga UiTM Negeri/ Kampus tidak boleh menganggotai JITEN

   

   

  4.0 KUASA MELANTIK

  Pengerusi  : Dilantik oleh Rektor  
  Ahli  : Dilantik oleh Pengerusi  
  Setiausaha : Dilantik oleh Pengerusi  

   

  5.0 KEKERAPAN MESYUARAT

  • 12 kali setahun

  6.0 KORUM MESYUARAT

  • Kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 termasuk Pengerusi 

   

  *Rujukan: Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil.03/2021 pada 20 Januari 2021

  *Rujukan: Mesyuarat Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil.17/2021 pada 2 Jun 2021

  Today Statistic


  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
  Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
  Selangor, Malaysia.

  Tel: +603-3258 4000
  Fax: +603-3258 4019 

  Email: korporatucs@uitm.edu.my