Sesi Bersama Timbalan Naib Cancelor (Penyelidikan dan Inovasi) dan Sesi Pembentangan Strategi Penyelidikan dan Inovasi Fakulti di UCS

4 Ogos 2022 - Sesi Bersama Timbalan Naib Cancelor (Penyelidikan dan Inovasi), YBhg. Professor Ts. Dr. Norazah Abd Rahman dan Sesi Pembentangan Strategi Penyelidikan dan Inovasi fakulti di UCS. Majlis juga turut dihadiri oleh YBhg. Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah, Rektor UiTM Cawangan Selangor, Prof. Ts. Dr. Asmah Awal, Timb. Rektor (Penyelidikan dan Inovasi), UCS dan YBhg. Prof. Dr. Nooritawati Md. Tahir, Pengarah Neksus Penyelidikan UiTM(ReNeU) serta Dekan-Dekan, Timbalan Dekan-Timbalan Dekan fakulti di UCS. Tujuan program adalah bagi perkongsian strategi penyelidikan di dalam memperkasakan penyelidikan UiTM dan visibiliti UiTM ke arah GRU 2025.

 

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000