PEJABAT PENOLONG REKTOR

LATAR BELAKANG

Struktur organisasi Pejabat Penolong Rektor merangkumi Kampus Sungai Buloh, Kampus Selayang dan Kampus Teluk Intan.
 
Fakulti Perubatan di Kampus Selayang dan Teluk Intan telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 2010. Kampus Selayang menempatkan pentadbiran dan pengurusan Fakulti Perubatan UiTM sehingga Kampus Sungai Buloh beroperasi sebagai Kampus Induk pada April 2012. Kampus Sungai Buloh mempunyai Pusat Latihan Klinikal ( bangunan CTC) yang kini dikenali dengan Pusat Pakar Perubatan UiTM, bangunan akademik dan pentadbiran Fakulti Perubatan, serta dua Kolej Kediaman Pelajar. Pada September 2015, Fakulti Pergigian mula beroperasi di Kampus Sungai Buloh dengan kemudahan blok akademik, Pusat Rawatan Pergigian dan Kolej Kediaman Pelajar. Kampus Selayang menawarkan perkhidmatan perubatan utama kepada orang ramai, manakala Kampus Sungai Buloh menyediakan perkhidmatan primer dan kepakaran dalam kedua-dua bidang perubatan dan pergigian. Kampus Teluk Intan merupakan kampus transit bagi pelajar perubatan yang menjalankan sangkutan (posting) di Hospital Teluk Intan, Hospital Sabak Bernam dan pusat kesihatan daerah dan kecil di sekitar Hilir Perak.

FUNGSI UTAMA

Pejabat Penolong Rektor, Kampus Sungai Buloh-Selayang-Teluk Intan telah ditubuhkan bermula 1 Ogos 2014 bagi menyelaras dan menguruskan hal ehwal pentadbiran kampus. Pejabat ini juga bertanggungjawab memastikan tadbir urus yang berkesan bagi bahagian-bahagian yang terlibat termasuk Bahagian Pentadbiran, Kewangan, Perpustakaan, Pembangunan Fasiliti & Kemudahan, Teknologi Maklumat, Polis Bantuan, Pengurusan Kolej, Unit Kerjaya & Kaunseling, Hal Ehwal Pelajar dan Hal Ehwal Islam.
Komponen Utama Kampus Perubatan-Pergigian UiTM:
  1.      UiTM Kampus Selayang
  2.      UiTM Kampus Teluk Intan
  3.      Fakulti Perubatan
  4.      Fakulti Pergigian
  5.      Pusat Pakar Perubatan UiTM (PPUiTM)
  6.      Institut Penyelidikan Perubatan Molekul (IMMB)
  7.      I-Perform
Image

PIAGAM PELANGGAN

EVENT

 

STAFF FORMS

  PENTADBIRAN
1. BORANG BAYARAN WANG RUNCIT
2. BORANG PERMOHONAN BILIK MESYUARAT ARAS 1
3. BORANG PERMOHONAN KENDERAAN
4. BORANG PERMOHONAN SUBSIDI YURAN TASKA
5. BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN MAJLIS/PROGRAM KAMPUS SUNGAI BULOH & SELAYANG
6. CARTA ALIR PERMOHONAN PENYEWAAN RUANG
7. BORANG PEMAKLUMAN DAN PERMOHONAN AKTIVITI KAMPUS
   
  JAWATANKUASA UBAHSUAI DALAMAN DAN LUARAN (JKUDL) UiTM KAMPUS SUNGAI BULOH, SELAYANG & TELUK INTAN
   
1. PEKELILING JKUDL
2. SENARAI AHLI JKUDL
3. BORANG JKUDL KSBSTI
   
  JAWATANKUASA IT DAN ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)
   
1. BORANG JITEN - 1 (2016)
2. (LAMPIRAN A)

Pengesahan kemunasabahan harga dan kelulusan pembelian terus bekalan/perkhidmatan berdasarkan hanya satu sebut harga yang diterima

3. (LAMPIRAN B)

Senarai semakan pegawai yang menguruskan pembelian terus barangan/perkhidmatan melebihi RM 1,000 di PTJ

4. JADUAL ANALISA SEBUT HARGA PEMBELIAN TERUS

NOTA :

1.
Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN) bertanggungjawab untuk meluluskan permohonan perolehan ICT merangkumi skop IT, alat pandang dengar, peralatan elektronik pejabat dan makmal, telekomunikasi dan sumber digital yang menggunakan peruntukan kumpulan wang pengurusan dan wang amanah sehingga RM50,000.
2.
Semua permohonan hendaklah dihantar Jawatankuasa IT dan Elektronik Negeri (JITEN), Kampus Perubatan/Pergigian (d/a Bahagian Teknologi Maklumat, Kampus Perubatan/Pergigian, Universiti Teknologi MARA Kampus Sg. Buloh).
3.
Justifikasi permohonan hendaklah lengkap untuk tujuan penggunaan dan pembelian dibuat.
4.
Sebarang kelewatan penerimaan dokumen dari tarikh yang ditetapkan, permohonan tersebut akan dibawa ke Mesyuarat JITEN yang akan datang.

 

STUDENT FORMS

 
Borang Kolej Kediaman
1) Borang Kolej Kediaman Sg Buloh - Pelajar Baru -
2) Borang Kolej Kediaman Selayang - Tahun 4 & 5 Perubatan -
3) Borang Pengesahan Akuan Pendapatan -
4) Borang Kebenaran Keluar Bermalam -
5) Permohonan Kemasukan Ke Kolej kediaman - Lepasan / Latihan Industri / Pelajar Antarabangsa -
Contoh Panduan Mengisi Borang
1) Borang Kolej Kediaman -

Alamat : Pejabat Penolong Rektor,
Aras 3, Bangunan Akademik,
Faculty Perubatan,
Universiti Teknologi MARA (UiTM),
Kampus Sungai Buloh,
Jalan Hospital,
47000 Sungai Buloh,
Selangor.
Email : penrektorksbs@uitm.edu.my
No. Telefon
: 03-6126 7571

Contact Us

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor
Kampus Puncak Alam, 42300 Bandar Puncak Alam,
Selangor, Malaysia

Emel: korporatucs@uitm.edu.my

Tel: +603-3258 4000